ΑΠΑΝΤΗΣΗ της αρμόδιας Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μπατζέλη: 

Α. Στο πλαίσιο της ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς (ΚΑΝ.1234/2007 του Συμβουλίου) και συγκεκριμένα για τις εισαγωγές οπωροκηπευτικών, εφαρμόζεται καθεστώς συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, με στοχο την προστασία της Κοινοτικής παραγωγής. 

Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών περιλαμβάνει: α) εισαγωγικούς δασμούς, λαμβανομένου υπόψι του συστήματος τιμών εισόδου που εφαρμόζεται σε 17 είδη οπωροκηπευτικών  για ορισμένες περιόδους κατά την διάρκεια του έτους και β) καταβολή συμπληρωματικών δασμών για 15 είδη οπωροκηπευτικών εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι. Στα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνεται και η τομάτα. Η αρμοδιότητα  εφαρμογής των παραπάνω μέτρων έχει ανατεθεί στις τελωνειακές υπηρεσίες της Κοινότητας. 

Β. Η  πολιτική στον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ), οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους. 

Είναι γι αυτό σκόπιμη η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών μέσα από τις Ο.Π., βασικός στόχος των οποίων είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος, η διατήρηση των παραδοσιακών αγορών, το άνοιγμα νέων αγορών κλπ 

Οι Ο.Π., στο πλαίσιο των καν. (ΕΚ) 1234/07 του  Συμβουλίου (ΕΚ) 1580/07 της Επιτροπής και της ΚΥΑ 266355/11-2-2009, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν: 

  • Την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους

  • Τη μείωση του κόστους παραγωγής

  • Την προώθηση των προϊόντων τους

  • Την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην αγορά

  • Την προστασία του περιβάλλοντος κλπ

Για τις οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την ΕΕ
Γ. Οι  διαπραγματεύσεις της Ε.Ε με το Μαρόκο για την απελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων με την χώρα αυτή, έλαβαν χώρα τον Απρίλιο τ.ε.. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κατέθεσε ένα πλέγμα θέσεων και προτάσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε και την συνολική ευθύνη των διαπραγματεύσεων, όπου , μεταξύ των άλλων, υπογραμμίζει ειδικά την ιδιαιτερότητα των κηπευτικών προϊόντων, εστιάζοντας, κυρίως, στις εμπορικές συναλλαγές των προϊόντων τομάτας, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν την Κοινοτική αγορά του προϊόντος, όπως έχει γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητήθηκε να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να ενταχθεί η τομάτα στην κατηγορία των ευαίσθητων προϊόντων και να εφαρμόζεται ο μηχανισμός της τιμής εισόδου, ώστε να προστατεύονται τα θεμιτά συμφέροντα των παραγωγών. 

Γενικότερα σε όλες τις αντίστοιχες Κοινοτικές διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Εμπορίου γεωργικών προϊόντων, σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζει σθεναρά την διατήρηση του μηχανισμού τιμών εισόδου ως ασφαλιστικής δικλείδας για την στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών μας. 

Σύμφωνα με τις Κοινοτικές διατάξεις που  διέπουν την κοινή εμπορική πολιτική, η τελωνειακοί δασμοί είναι δημοσιονομικοί πόροι του Κοινοτικού προϋπολογισμού και συνεπώς, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιδότηση στους παραγωγούς για την αντιστάθμιση απώλειας εισοδήματος. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί  κακή εφαρμογή του μηχανισμού τιμών εισόδου στα τελωνεία της Ε.Ε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε ετοιμότητα να εξετάσει την περίπτωση μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών και να προβεί στις δέουσες ενέργειες στα κοινοτικά όργανα.   

Ηράκλειο 24-11-2009

 

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter