Προς                                                                                   Αθηνα 24/11/2009
Την κα. Λούκα Κατσέλη
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας
Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Από το ετος 2008 είχα καταθέσει στην Περιφέρεια Κρήτης πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Οργάνωση και Προβολή πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων των ορεινών όγκων της Κρήτης».

Για την υλοποίηση της πρότασης αυτής έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΟΙΟ ένα συνολικό έργο για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των ορεινών όγκων της Κρήτης.

Στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης των ορεινών όγκων της Κρήτης θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης του ορεινού όγκου με τη δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέων ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης. Δηλαδή επιδίωξη και ζητούμενο είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει, σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, δυναμική οικονομία και να ενταχθεί με ανταγωνιστικούς όρους στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας. Ταυτόχρονα η διάσωση και προβολή των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων των ορεινών όγκων που αποτελούν την ψυχή της Κρήτης.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Το  σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι ενταγμένο και εναρμονισμένο στην εθνική πολιτική για τον αγροτικό χώρο. H πολιτική αυτή θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • να έχει οριζόντια εφαρμογή για ευρύτερες περιοχές
 • να είναι θεσμοθετημένη
 • να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα
 • να προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση
 • να θέτει στο επίκεντρο την αειφορία
 • να εντάσσεται σε μία εθνική αναπτυξιακή πολιτική, της οποίας θα πρέπει να αποτελεί υποσύνολο
 • να αντιμετωπίζονται οι ορεινοί όγκοι, χωροταξικά και αναπτυξιακά, ως ενιαίες γεωγραφικές ενότητες

Εξυπακούεται ότι για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, θα πρέπει να υλοποιηθούν έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Η φυγή και εγκατάλειψη των αγροτικών και κτηνοτροφικών περιοχών, πέραν του υπ΄αριθμο ΕΝΑ δημογραφικού ζητήματος επηρεάζει κοινωνίες και περιβάλλον με μακρά ιστορία και ισορροπία, με πλούσιες εμπειρίες και εξειδικεύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στη διαχείριση του χώρου, αλλά και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Για την επιτυχία του κεντρικού στόχου, θα πρέπει να προωθηθούν οι παρακάτω Ειδικοί Στόχοι:

 1.   Δημιουργία προϋποθέσεων δεύτερης απασχόλησης των κατοίκων.
 2.   Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με την επιτόπου αύξηση της προστιθέμενης αξίας της, με βάση την ποιότητα και την «ταυτοποίηση».
 3.   Δικτύωση (χωρική και τομεακή) για την μεταφορά πετυχημένων πρακτικών και την τόνωση της εξωστρέφειας της περιοχής.
 4.   Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς.
 5.   Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 6.   Εκπαίδευση – κατάρτιση των κατοίκων προκειμένου να εφαρμόσουν και να προωθήσουν το εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης.
 7.   Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 8.   Παροχή των αναγκαίων εξυπηρετήσεων προς τους πολίτες της περιοχής ενδιαφέροντος.
 9.   Υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής, που θα αυξήσουν την κινητικότητα στο εσωτερικό αυτής και θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.


Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το Πρόγραμμα "ΟΡΕΙΝΗ ΚΡΗΤΗ" θα μπορούσε να περιλαμβάνει τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας που θα στοχεύουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που θα τεθούν:


Άξονας 1 : Βελτίωση βασικών υποδομών και ποιότητας ζωής: Οδοί διασύνδεσης οικισμών και των αντιστοίχων διοικητικών κέντρων
Άξονας 2 : Ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος:  Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων τουρισμού και επιτόπια αξιοποίηση τοπικής παραγωγής, της βιοτεχνίας και οικοτεχνίας
Άξονας 3 : Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Άξονας 4 : Κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού: Υποδομές κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, Τοπικά  σύμφωνα ποιότητας, Τεχνική στήριξη του προγράμματος

Για το σκοπό αυτό προτείνω τη σύγκληση ευρείας σύσκεψης στο Υπουργειο Οικονομιας όλων των Βουλευτών και Νομαρχών της Κρήτης προκειμένου να εξετασθούν οι επιμέρους παράμετροι του προτεινομένου προγράμματος, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες από την εφαρμογή του καθώς και οι ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν σε σύγκριση με τις τυχόν απειλές  που θα δημιουργηθούν για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Με εκτίμηση
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης
 

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter