ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ  
 
Την ολοκλήρωση του έργου  «Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου» ζήτησε ο  Βουλευτής Ηρακλείου  και πρώην Υπουργός Μανώλης Κεφαλογιάννης  από τους συναρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης αναφέροντας τους, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που αποτελεί όραμα των Ηρακλειωτών και αντικείμενο σχεδιασμών του Δήμου για πολλές δεκαετίες ανέρχεται σε 42 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η προηγούμενη Κυβέρνηση της ΝΔ είχε διαθέσει ποσό 21 εκατομμύρια ευρώ και 3 εκατομμύρια ευρώ τα ιδρύματα Καλοκαιρινού.
Ο πρώην Υπουργός ζήτησε από την νέα  Κυβέρνηση να πληροφορήσει την Βουλή των  Ελλήνων αν προτίθεται και από ποιους Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους  θα διαθέσει το υπόλοιπο ποσό των 16.000.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.μέχρι το 2011 και ποια θα είναι τελικά η οικονομική συμβολή του Δήμου Ηρακλείου. 
Η Κυβέρνηση του  Γεωργίου Παπανδρέου παραδέχθηκε ότι  η προηγούμενη  Κυβέρνηση της  ΝΔ για το έργο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διέθεσε το παραπάνω ποσό των 21.000.000,00 ευρώ, ενημέρωσε ότι το ποσό που θα καταβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου ανέρχεται σε 4.500.000,00 ευρώ , αλλά δεν δεσμεύτηκε και δεν πληροφόρησε από ποιους Κοινοτικούς η Εθνικούς πόρους θα χρηματοδοτηθεί το υπόλοιπο ποσό των 16.000.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του. 
  ΟΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
 1. Ο Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος είπε ότι για το έργο « Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης την Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. που αποτελείται από 5 κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο, ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 42.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός.
  Τον Ιούλιο του έτους 2003 εντάχθηκε στο ΕΠ «Πολιτισμός» μέρος του συνολικού έργου, δηλαδή 3 κτίρια και ο αντίστοιχος περιβάλλον χώρος (συγχρηματοδοτούμενο τμήμα) , προϋπολογισμού 17.000.000 ευρώ πλέον του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση ΦΠΑ. Τα άλλα δύο κτίρια και ο αντίστοιχος περιβάλλον χώρος αποτελούν το αυτοχρηματοδοτούμενο τμήμα του έργου.
  Μετά από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία τον Απρίλιο του έτους 2006, το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα διαμορφώθηκε στο ποσό 22.180.077,30 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα είναι 16.324.553,42 ευρώ και για το αυτοχρηματοδοτούμενο 5.855.523,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  Ο φορέας μέχρι σήμερα και στα πλαίσια  του Γ ΚΠΣ, έχει χρηματοδοτηθεί από  την ΣΑΕ 014/3 για το σύνολο του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση ποσό, δηλαδή 16.324.853,42 ευρώ ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 11.814.687,43 ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2010. Ο Δήμος Ηρακλείου δεσμεύτηκε εγγράφως (αναφορά στο ΤΔΕ) για την εξασφάλιση των πόρων του αυτοχρηματοδοτούμενου τμήματος του μη επιλέξιμου για συγρηματοδότηση  ΦΠΑ, του συνόλου του έργου και του εξοπλισμού όλου του Π.Σ.Κ.Η . 
 1. Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη είπε μεταξύ  των άλλων ότι έργο έχει λάβει το σύνολο της επιχορήγησης από το Γ ΚΠΣ  και ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει δεσμευτεί να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό των 4.500.000 ευρώ
 1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είπε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενταχτεί  το έργο « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΚΤΙΡΙΑ Α+Β) με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 4.000.000,00 ευρώ. Σύμφωνα με το τεχνικό Δελτίο ένταξης και την Σύμβαση κατασκευής, το έργο συμβασιοποιήθηκε το 2006 για το ποσό των 26.394.291,99 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 22.394.291,99 αφορά σε συγχρηματοδότηση από το ΕΠ «Πολιτισμός» και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου (δωρεές τρίτων,ίδιοι πόροι) που είναι και ο κύριος του έργου.
  Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με την πορεία των εργασιών κατασκευής έχουν προωθηθεί στο υπουργείο και έχουν εκταμιευθεί, αιτήματα πληρωμής συνολικού προϋπολογισμού 3.865.316,00 ευρώ   
   
  Ηράκλειο 26-11-2009
  Από το Πολιτικό  Γραφείο

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter