Προς
Τον κ. Υπουργό Δικαιοσυνης
ΑΘΗΝΑ

 
ΘΕΜΑ: Διακηρύξεις για εξωχωριες (offshore) εταιρείες, αρμοδιότητες Προέδρου Βουλής. ασυμβιβαστα και έκπτωση υπουργών και βουλευτων
 
Την 10/12/09 (επομενη της διεθνούς ημέρας διαφάνειας) ανακοινώσατε ότι:
 «Θα εισηγηθώ στον Πρόεδρο της Βουλής την ποινή της έκπτωσης των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των βουλευτών, των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων από το αξίωμά τους, εάν αποδειχθεί ότι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους επικεφαλής των αυτοδιοικήσεων α΄ και β΄ βαθμού. Σήμερα η συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους….oυτε νομιμη ουτε ηθικη ειναι η συμμετοχη σε υπερακτια εταιρεια….».
 
Πέραν της διαπίστωσης ότι «oυτε νομιμη ουτε ηθικη ειναι η συμμετοχη σε υπερακτια εταιρεια» με την οποία συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφια των πολιτών, οι εξαγγελίες σας δημιουργούν τα ακόλουθα σοβαρά ερωτήματα:
1.Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν έχει αρμοδιότητα εκπτώσεως υπουργών, βουλευτων, γενικών γραμματέων κλπ ουτε τη νομοθετική αρμοδιότητα που έχουν η Βουλή και η Κυβέρνηση (άρθρα 11 Κανονισμού Βουλής και 73 Συντάγματος)
2. Το Συνταγμα στα άρθρα 55-58 καθοριζει τα ασυμβιβαστα εργα των βουλευτων που οδηγουν στην εκπτωση τους. Οι εξωχωριες εταιρείες δεν αναφέρονται σε αυτά
 
3. Το Συνταγμα στο άρθρο 68 ρητά καθοριζει ότι οι υπουργοί διώκονται με απόφαση της Βουλής για ποινικά αδικήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ενώ απαγορεύει τη θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
5. Ο νόμος 3310/2005 παρ. 10 άρθρο 7 περιοριστικα προβλέπει ότι περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων ή παρεμπόδισης ή δυσχερειας του έργου του Ε.Σ.Ρ. επιβάλλεται στον υπαίτιο ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και δεν έχει καμιά σχέση με υπουργούς, βουλευτές, γεν. γραμματείς
6. Σε εκτέλεση απόφασης του ΟΟΣΑ και των νόμων 3310/2005 και 3414/2005 με την με αριθμό 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ B 1590) απόφαση του Υπ. Οικονομικών καθορίστηκαν τα κράτη των οποίων οι εξωχωριες εταιρείες υπόκεινται στους φορολογικούς και λοιπούς περιορισμούς και ελέγχους (εξαιρούνται η Κύπρος και το Λουξεμβούργο)
7. Σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιτρέπεται η συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε Κυπριακές και Λουξεμβουργιανες εταιρείες (LTD) που θεωρούνται νόμιμες και Ευρωπαϊκές με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η φοροδιαφυγή η και η απόκρυψη παρανόμων εσόδων
 
Ερωτάσθε
1.Οι διακηρύξεις σας τι άλλο σκοπό έχουν, πέραν του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού στον οποίο επιδίδεται η Κυβέρνηση από 4.10.2009
2.Θα προτείνετε ειδικό νόμο που θα χαρακτηρίζει ποινικό αδίκημα τη συμμετοχη των Ελλήνων πολιτών σε εξωχωριες εταιρίες (πλην βέβαια Κύπρου και Λουξεμβούργου)?
3.Θα προτείνετε σχετική αναθεώρηση του Συντάγματος?
 
Αθήνα 14/12/2009

 

 

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter