Καμιά ενέργεια δεν έχει προγραμματιστεί από την Κυβέρνηση του Γ.Α. Παπανδρέου για την ορθολογική κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ σε προσωπικό.
 
Αυτό προκύπτει από την απάντηση (αριθ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ.2/30520/14-12-2009) που έδωσε  το Υπουργείο Εσωτερικών στην παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη που ζήτησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του σχετικού διαγωνισμού που έγινε μέσω ΑΣΕΠ το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2007, προκειμένου η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της.
 
Με το νέο σχέδιο Νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση και ήδη κατατέθηκε στην Βουλή προτείνεται η υπαγωγή στις διατάξεις των κεφαλαίων Α,Β και Γ του Ν.2190/94, ως ισχύει, των δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που την διέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3429/05 (ΦΕΚ 314Α).
Τα παραπάνω απάντησε το Υπουργείο Εσωτερικών παραπέμποντας το θέμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο σιωπά και στον ΑΣΕΠ που με έγγραφο του (αριθμ.πρωτ. 42468/3-12-2009) μεταξύ άλλων αναφέρει ότι …  
 
α) η σχετική προκήρυξη  εγκρίθηκε με το αριθμό πρωτ. 14672/7-8-2007 έγγραφο του ΑΣΕΠ , δημοσιεύτηκε στο αριθμό 286/10-8-2007 ΦΕΚ
β) με το αριθμό πρωτ. 53656/17-6-2009 έγγραφο της η ΔΕΗ απέστειλε στο ΑΣΕΠ πίνακες και στοιχεία υποψηφίων για τις εβδομήντα επτά (77) θέσεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
γ) Το ΑΣΕΠ προέβη στον προβλεπόμενο από τον Νόμο έλεγχο και με την αριθμό 2402/19-10-2009 απόφαση του Γ΄ τμήματος του, η οποία απεστάλη στην ΔΕΗ με το αριθμό 34753/9-1-2009 έγγραφο του, διέταξε την αναμόρφωση των πινάκων που είχε καταρτίσει η Επιτροπή διαγωνισμού.
 
 Τέλος επισημαίνεται ότι η διαδικασία του ελέγχου των αποτελεσμάτων για τις προκηρύξεις που αναφέρονται στην σχετική ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, είχε ανασταλεί από την 7η Σεπτεμβρίου 2009, ημερομηνία διάλυσης της Βουλής για την διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών, μέχρι την 8η Οκτωβρίου ημερομηνία ορκωμοσίας της νέας Κυβέρνησης. 
 
Ηράκλειο 22/12/2009
Από το Πολιτικό Γραφείο

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter