ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας» που συζητείται  στη Βουλή, o Μανώλης Κεφαλογιάννης πρότεινε να επεκταθεί σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ειδικό σήμα του ΕΟΤ, η μείωση του ΦΠΑ στο 6,5 %.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης θα  είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  στην μεγάλη μάχη που θα δοθεί στην Βουλή για το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατεδαφίζει τις εργασιακές σχέσεις οδηγώντας της στον μεσαίωνα φορτώνοντας τα βάρη τις κρίσης στους Έλληνες πολίτες με τα  χαμηλά εισοδήματα.
 
Στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στη αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο κ.Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε τροπολογία και ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών να περιλάβει την διάταξη για την μείωση του  ΦΠΑ στο 6,5 % στο σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με ειδικό σήμα του ΕΟΤ.
 
 

Η τροπολογία που κατατέθηκε από τον κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη έχει ως ακολούθως:

 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας»
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Στα μέτρα για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας στα οποία αναφέρεται η Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας» περιλήφθηκε η μείωση στο 6,5% του ΦΠΑ των υπηρεσιών της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.), ήτοι των υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρόμοιους χώρους και κάμπινγκ. Επειδή σκοπός των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, είναι η τόνωση συγκεκριμένων και σημαντικών κλάδων της πραγματικής οικονομίας, όπως είναι προεχόντως ο Τουρισμός και όχι ορισμένης μόνο κατηγορίας του κλάδου αυτού, η προτεινόμενη ρύθμιση, στο βαθμό που εξαιρεί από τη μείωση του ΦΠΑ, τις υπηρεσίες που παρέχουν όλες οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, δεν συμβιβάζεται με τον πιο πάνω σκοπό του Σχεδίου Νόμου. 
 
Γι’ αυτό προτείνεται η επέκταση της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, στις υπηρεσίες που παρέχουν όλες ανεξαίρετα, οι κατέχουσες ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ τουριστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93, στις κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου εκδοθείσες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ, καθώς και στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3270/2004 Υπουργικές Αποφάσεις.
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 
Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Σχεδίου Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», αντικαθίσταται ως εξής:
 
5. Η περίπτωση 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ειδικό σήμα του ΕΟΤ, όπως αυτές προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 2 του Ν. 2160/93, στις κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου εκδοθείσες  αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ, καθώς και στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3270/2004 Υπουργικές Αποφάσεις. Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»
 
 
Αθήνα 10/12/2010
Ο προτείνων βουλευτής
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης      
 
 
 
 

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter