Την επιστολή της Ενωσης οικονομολόγων Ελλάδος διαβίβασε μετά την συνάντηση που ειχε μαζί τους στο Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης με την οποία μεταξύ άλλων ζητούν περισσότερα οικονομικά μαθήματα στο νέο λύκειο.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που επισυνάπτεται έχει ως εξής:

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα: Τα Οικονομικά Μαθήματα στο νέο Λύκειο

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της οικονομικής παιδείας διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας αποτελεί εκπαιδευτική, επιστημονική, κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα,

μια αναγκαιότητα που σήμερα στο Γενικό Λύκειο εγκαθιδρύεται με τον επιμερισμό σε όλες τις τάξεις του αντικειμένου της οικονομικής επιστήμης.

Ευχαριστούμε για τη σημασία που έχετε δώσει στην ανάπτυξη της οικονομικής παιδείας στη χώρα μας. Αντίστοιχα πολλή μεγάλη σημασία έχει δώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της την 18η Δεκεμβρίου 2007(COM.2007, 808 τελικό). Άλλωστε είναι κοινός τόπος ότι ο οικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί σήμερα ένα από τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Επίσης και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης(ΟΟΣΑ) επιδιώκει την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το έγγραφο Φ. ΟΟΣΑ 96 / Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α / ΚΠ111444 / Ι στο πλαίσιο δράσεων του έχει θέσει σε λειτουργία τη διαδικτυακή πύλη «International Gateway for Financial Education».

Επιπλέον στο πρόγραμμα σπουδών του International Baccalaureate( Ι Β) και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου περιλαμβάνονται και εξετάζονται τα μαθήματα Διοίκηση επιχειρήσεων(Business and Management) και Οικονομικά(Economics). Τέλος είναι γνωστό ότι διευρύνεται η διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες, όπως φαίνεται από τα ωρολόγια προγράμματα των Λυκείων τους.

Όμως οι πρόσφατες δημοσιεύσεις στον τύπο που αφορούν το σχέδιο για το νέο Λύκειο μας δημιουργούν έντονους προβληματισμούς. Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατό να υπάρχει ένα ενιαίο μάθημα που να καλύπτει τρεις διαφορετικές επιστήμες. Το αντικείμενο μελέτης της Οικονομίας είναι η παραγωγή, η ανταλλαγή και η διανομή των εμπορευμάτων. Το αντικείμενο μελέτης της Πολιτικής επιστήμης είναι τα πολιτικά φαινόμενα και οι σχέσεις εξουσίας. Το αντικείμενο μελέτης της Νομικής επιστήμης είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν με αναγκαστικό τρόπο την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Η κάθε επιστήμη λοιπόν έχει διακριτό αντικείμενο και σκοπούς καθώς και διαφορετικές αρχές και μεθόδους. Το προτεινόμενο μάθημα «Πολιτική παιδεία» στην Α΄ και Β΄ τάξη και το μάθημα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» δεν αντιστοιχούν με καμία επιστήμη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιστήμες είναι διακριτές και ότι βασική αρχή των προγραμμάτων σπουδών στο Λύκειο είναι η διακριτότητα των επιστημών.

Αν πραγματοποιηθεί το ανωτέρω σχέδιο θα έχουμε ως αποτέλεσμα: πρώτο τη διδασκαλία μιας επιλεκτικής θεματολογίας και όχι την ολοκληρωμένη κατανόηση των επιστημονικών αντικειμένων και δεύτερο την αποσπασματικότητα της παρεχόμενης γνώσης. Έτσι ο μαθητής δεν αναπτύσσει κριτική σκέψη και δεν αποκτά μια ολιστική αντίληψη των πραγμάτων. Δεν αγαπά τη μάθηση και τη γνώση.

Πιστεύουμε ότι και στην επερχόμενη αλλαγή του Λυκείου θα ενισχυθεί η οικονομική παιδεία για να κατανοηθεί η φιλοσοφία του οικονομικού κόσμου και να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα να κρίνουν και να ερμηνεύουν την πραγματικότητα.

Οι προτάσεις της Ένωσής μας που στόχο έχουν να συμβάλλουν εποικοδομητικά στο διάλογο για την αναμόρφωση του Λυκείου είναι οι παρακάτω:

α. Οι Οικονομικές γνώσεις, ως γνώσεις γενικής παιδείας, διδάσκονται σήμερα σε ένα αρχικό επίπεδο με το μάθημα γενικής παιδείας «Αρχές Οικονομίας» της Α ΄ τάξης, η οποία αποτελεί τάξη προσανατολισμού των μαθητών για τις μελλοντικές τους σπουδές. Η πρότασή μας είναι να παραμείνει το μάθημα «Αρχές Οικονομίας», ως μάθημα γενικής παιδείας στην Α ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και να διδάσκεται (2) ώρες εβδομαδιαία.

Α΄ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες /εβδομάδα

Αρχές Οικονομίας 2

β. Στη Β΄ τάξη πρέπει να εξασφαλίζεται η ενότητα με το περιεχόμενο του μαθήματος στις άλλες τάξεις και κατά συνέπεια η διδακτική συνέχεια της οικονομικής επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» δύο ώρες εβδομαδιαία. Έτσι ο μαθητής θα οδηγείται στην εμβάθυνση του επιστημονικού αντικειμένου και θα έχει τη δυνατότητα να συνδέει το γενικό και ειδικό αντικείμενο της γνωστικής διαδικασίας με τις γενικές και ειδικές μεθόδους.

Β΄ τάξη

Μαθήματα Ώρες /εβδομάδα

Αρχές Οικονομίας 2

γ. Μέχρι τώρα έχουμε μια στρεβλή κατάσταση. Ενώ υπάρχουν περίπου 100 Οικονομικά τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν υπάρχει Οικονομικός Κύκλος σπουδών και οι μαθητές παίρνουν ως επιλογή το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» για την εισαγωγή τους σε αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνουν πανελλήνια επτά μαθήματα και όχι έξι όπως η πλειοψηφία των μαθητών. Το υπόβαθρο λοιπόν των μαθητών που επιλέγουν το 5ο Επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει μαθήματα, που δεν έχουν καμία σχέση με το πεδίο αυτό όπως η Φυσική, η Χημεία τα Αρχαία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δημιουργηθεί αμιγώς Οικονομικός κύκλος σπουδών με μαθήματα βαρύτητας πανελλήνια εξεταζόμενα στη Γ ΄ τάξη, για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές του 5ου Επιστημονικού πεδίου Οικονομίας και Διοίκησης, τα παρακάτω:

1. «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» με συντελεστή αυξημένης βαρύτητας (1,3)

2. «Μαθηματικά» με συντελεστή βαρύτητας (0,7)

3. «Νεοελληνική Γλώσσα»

4. «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης»

Η πρόταση για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με τα Οικονομικά Πανεπιστήμια, Οικονομικά Τμήματα και Οικονομικές Σχολές, καθώς και με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ευελπιστούμε στη καλή συνεργασία και συνεννόηση και προσβλέπουμε στην ουσιαστική συμβολή σας στην δημιουργία ενός πραγματικά νέου Λυκείου που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση τη παιδείας και στη διεύρυνση των Οικονομικών γνώσεων των πολιτών, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter