Συζητείται την Πέμπτη στη Βουλή η τροπολογία Μ.Κεφαλογιάννη για την απαλλαγή από την υποχρεώση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των ενεργεία και συνταξιούχων αγροτών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και είναι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι.

Αύριο Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου συζητείταιστην βουλή η τροπολογία που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ ΜανώληςΚεφαλογιάννης και αφορά την απαλλαγήαπό την υποχρεώση ασφάλισης στονΟργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) των ενεργεία και συνταξιούχωναγροτών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και είναι επαγγελματίες, βιοτέχνες,έμποροι και έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις,χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφήπριν την έναρξη επαγγέλματος.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίαςτου Μανώλη Κεφαλογιάννη έχει ως εξής:


Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

Πρόταση τροπολογίας Στο σχέδιοΝομού του Υπουργείου Εργασίας


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α) υπηχθησανυποχρεωτικά, μετά παρέλευση τριετίας από της ισχύος του νόμου, στην ασφάλισηοργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών - ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) όλοι οι ενενεργεία και συνταξιούχοι αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εφ όσον ασκούνοποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελμα ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της πόλεως, τουχωρίου η οικισμού όπου ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτήςτης διάταξης είναι ότι οι αγρότες μικρών περιοχών της χώρας, που ασκούνοποιαδήποτε δραστηριότητα για τη συμπλήρωση του πενιχρού εισοδήματος τους, ναυποχρεώνονται να καταβάλλουν στον ΟΑΕΕ υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, πουσυνήθως είναι μεγαλύτερες και από τα έσοδα της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

Με τη προτεινόμενη διάταξηεπανέρχεται η διάταξη που προισχυσε και απαλλάσσει από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕεν ενεργεία και συνταξιούχους αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, εφ όσον ασκούνοποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα σε πόλεις χωριά η οικισμούς κάτω των2.000 κατοίκων.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου«……………………………………………………………………………………..»

Προστίθεται διάταξη που έχει ωςεξής:

Άρθρο …..

1. Από της ισχύος του νόμου3846/2010 (ΦΕΚ 66Α) απαλλάσσονται της υποχρεώσεως ασφάλισης στον ΟργανισμόΑσφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) οι ενεργεία και συνταξιούχοι αγρότεςπου είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και είναι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι πουέχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ήοικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν τηνέναρξη επαγγέλματος.

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter