Σημαντικά Θέματα

mk FOTO web

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αναφέρεται η αδυναμία της Τουρκίας να ενισχύσει το Κράτος Δικαίου κατέθεσε σχετική ερώτηση προς της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Η πρόσφατη έκθεσή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι έχουν συμβεί θεμελιώδη σφάλματα στη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Τουρκία από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας.

Οι ελεγκτές τονίζουν ότι τα 3,8 δισ € που έχουν εκταμιευθεί ήδη προς την Τουρκία από το συνολικό πρόγραμμα των 9 δισ €, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς όπως η ενίσχυση των Θεσμών, της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας του Τύπου.

Σε τομείς όπου υπήρχε ισχυρότερη πολιτική βούληση όπως τα τελωνεία, η απασχόληση και η φορολογία τα κονδύλια συνέβαλαν στην ευθυγράμμιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αντίθετα οι στόχοι για τους τομείς του Κράτους Δικαίου, της διακυβέρνησης και των ανθρώπινων πόρων που βασίζονταν στις ανάγκες που είχε προσδιορίσει η ίδια η Τουρκία, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της ΕΕ και να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητές της ελάχιστα ικανοποιήθηκαν.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι μετά το πραξικόπημα του 2016 η πολιτική βούληση για προώθηση μεταρρυθμίσεων σε αυτούς τους τομείς δεν είναι ισχυρή.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Θα λάβει υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας;

- Θα αλλάξει το πολιτικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του εναπομείναντος προϋπολογισμού για την ουσιαστική ενίσχυση και ανεξαρτησία βασικών δημοκρατικών θεσμών όπως η δικαιοσύνη και η Ελευθερία του Τύπου;

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter