Σημαντικά Θέματα

fotomkweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης μετά τις καταγγελίες των κτηνοτρόφων της περιοχής της Θεσσαλίας για τη μέθοδο που ακολούθησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, μία μέθοδος που δεν λαμβάνει υπόψη τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αποκλείει αναίτια πολλούς κτηνοτρόφους μας από την εξισωτική αποζημίωση κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε σημαντικό αριθμό αγροτών και κτηνοτρόφων η διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με καταγγελίες των κτηνοτρόφων της περιοχής της Θεσσαλίας με τη μέθοδο της οριοθέτησης που υιοθετήθηκε από το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα πολύ μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων αποστερείται πλήρως της εξισωτικής αποζημίωσης, ενός πολύ σημαντικού βοηθήματος του περιορισμένου εισοδήματός τους.

Στη διαδικασία οριοθέτησης που υιοθετήθηκε, στον κύριο περιορισμό για την ξηρασία δεν λαμβάνονται υπόψη ως γεωργικές εκτάσεις οι μόνιμοι βοσκότοποι αν και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μονίμων βοσκοτόπων και μονίμων λειμώνων ή μονίμων καλλιεργειών.

Επιπροσθέτως, δεν ελήφθη υπόψη το κριτήριο για την ξηρασία όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1305/2013.

Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ενώ στο κριτήριο της ξηρασίας το ελληνικό Υπουργείο όρισε ως τοπική διοικητική μονάδα τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, στην οικονομική δραστηριότητα χρησιμοποιεί τους Νομούς αν και γνωρίζει τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν ακόμη και μέσα στον ίδιο Νομό με αποτέλεσμα περιοχές εντός κάποιου νομού που πληρούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού να τίθενται εκτός.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Είναι σε γνώση της τα παραπάνω;

-Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε κτηνοτρόφοι που δικαιούνται με τα κριτήρια των Ευρωπαϊκών Κανονισμών να μπορούν να λάβουν την εξισωτική αποζημίωση;

-Είναι στις προθέσεις της να ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για τη διαδικασία οριοθέτησης σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter