Σημαντικά Θέματα

fotomk 3

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για να λάβει μέρος στην αυριανή πολύ κρίσιμη συνεδρίαση για τα στρατηγικά σχέδια της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 της Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλές οι αναφορές για «fake news» αλλά αύριο ψηφίζονται στην Επιτροπή Γεωργίας οι τροπολογίες για τα στρατηγικά σχέδια της Νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Και σε αυτές τις τροπολογίες στο επίσημο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυστυχώς συνεχίζουν να περιλαμβάνονται οι δύο καταστροφικές τροπολογίες (σελ. 234 του επισυναπτόμενου εγγράφου) για τους Έλληνες αγρότες που τόσος λόγος έχει γίνει.

Δύο τροπολογίες που εισάγονται προς ψήφιση από την ευρωπαϊκή ομάδα (GUE) που μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες εγκρίθηκαν από τη συγκεκριμένη ομάδα στο σύνολό της. Άρα και με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Δύο τροπολογίες που εναρμονίζονται πλήρως με τις θέσεις των χωρών του Visegrad για πλήρη εναρμόνιση (εξωτερική σύγκλιση) των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Ειδικότερα:

1. Η πρώτη τροπολογία θα επιφέρει μείωση των ελληνικών αγροτικών επιδοτήσεων κατά 50% περίπου, δεδομένου ότι η χώρα µας απολαµβάνει τη μεγαλύτερη ενίσχυση ανά στρέμμα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Δηλαδή ο Έλληνας αγρότης που λαμβάνει σήμερα 50 ευρώ ανά στρέμμα κατά μέσο όρο, θα δει να εξισώνονται οι απολαβές του στα 25 ευρώ που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος.

Η επίμαχη συμβιβαστική τροπολογία CA7, για το άρθρο 79,

«2.a (νέο) η κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου».

2. Με τη δεύτερη τροπολογία προτείνεται όλοι οι παραγωγοί ανεξαρτήτου καλλιέργειας να λαμβάνουν την ίδια επιδότηση μέχρι το 2026 πχ ο ελαιοκαλλιεργητής ή ο ροδακινοπαραγωγός να έχει την ίδια αξία δικαιώματος με αυτόν που καλλιεργεί σιτάρι.

Η συμβιβαστική τροπολογία CA3, για το άρθρο 20, σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα:

«5.α.(νέο) Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για το τελευταίο έτος της αίτησης για την περίοδο προγραμματισμού, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 100% της μέσης προβλεπόμενης μοναδιαίας τιμής της βασικής ενίσχυσης, το έτος 2026 όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.»

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter