Το μέλλον του Αγροτικού Τομέα στην Ευρώπη. Οι θέσεις του ΕΛΚ για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη

mk FOTO web

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης που συμμετείχε τον τελευταίο χρόνο στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με θέμα το μέλλον της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της κοινής μας ευρωπαϊκής πορείας. Μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που τα τελευταία 60 χρόνια κατόρθωσε να διασφαλίσει τη διατροφική επάρκεια των ευρωπαίων πολιτών με υψηλής ποιότητας τρόφιμα, να αμβλύνει τις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και να στρέψει την παραγωγή σε πιο αειφόρα και φιλικά προς το Περιβάλλον μονοπάτια.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια που συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία με ισότιμο ρόλο και λόγο και συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις του. Το ΕΛΚ με ένα κείμενο θέσεων που υιοθετήθηκε ομόφωνα βάζει όπως πάντα τον Πρωτογενή Τομέα στο κέντρο της πολιτικής του και θέτει πρώτο σε όλη την Ευρώπη τους στόχους για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Στο τελικό κείμενο θέσεων που ψηφίστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στην Κοπεγχάγη, οι προτάσεις της ΝΔ έγιναν ομόφωνα αποδεκτές.

Οι θέσεις που εισηγήθηκε η ΝΔ αναφερόταν μεταξύ άλλων σε θέματα όπως η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με άλλους οικονομικούς τομείς, η ενίσχυση της εγκατάστασης νέων αγροτών με προγράμματα εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης καθώς και τη προστασία των συμφερόντων των παραγωγών κατά τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών».

Αναλυτικά αναφέρονται :

Οι Προτάσεις του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος για το Μέλλον της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

1.Παραμονή του μοντέλου των δύο πυλώνων: Άλλες πολιτικές ομάδες, δεξαμενές σκέψης και φορείς προτείνουν εμφατικά την εξάλειψη του συστήματος χρηματοδότησης των δύο πυλώνων που αποτελούν την ΚΓΠ. Εν συντομία, ο πρώτος πυλώνας παρέχει στους αγρότες τις αποκαλούμενες "άμεσες πληρωμές" που βασίζονται στο μέγεθος των εκτάσεων τους, ενώ ο δεύτερος πυλώνας αφορά κονδύλια για μέτρα που προάγουν την αγροτική ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντολόγοι/οικολόγοι προτείνουν την δημιουργία ενός κεντρικού πυλώνα, ώστε τα χρήματα των φορολογούμενων, να διαχειρίζονται με αυστηρότερους όρους. Ωστόσο, η θέση του ΕΛΚ είναι ότι "η δομή των πυλώνων θα πρέπει να παραμείνει ως έχει δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδες και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ΚΓΠ" ενώ και οι δύο πυλώνες είναι "εξίσου σημαντικοί".

2.Όχι στην συγχρηματοδότηση των Άμεσων Ενισχύσεων: Μια ιδέα που πρότεινε η Ε.Επιτροπή, για την κάλυψη του χάσματος στον προϋπολογισμό στην ΚΓΠ, λόγω Brexit είναι η χρήση εθνικών προγραμμάτων συγχρηματοδότησης στον Πυλώνα 1. Η ανάγκη συγχρηματοδότησης σύμφωνα με την Ε.Επιτροπή κρίνεται αναγκαία μετά την αναμενόμενη κρίση στην επόμενη περίοδο προϋπολογισμού που αρχίζει μετά το 2020. Η πρόταση αυτή της Ε.Επιτροπήςέχει ως στόχο την μετακύλιση του βάρους της ευθύνης στα κράτη μέλη που θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν εθνικά χρήματα για να ενισχύσουν την πολιτική σε μια μετά Brexit εποχή όπου τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι μειωμένα, ενώ οι πιέσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση θα εντείνονται. Η θέση του ΕΛΚ σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ, είναι ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα "πρέπει να αποφευχθεί, καθώς θα ισοδυναμούσε με επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και θα μπορούσε ενδεχομένως να στρεβλώσει την ενιαία αγορά της ΕΕ".

3.Μεγαλύτερη προστασία των γεωργών στην τροφική αλυσίδα: Το ΕΛΚ τόνισε επανειλημμένα την υποστήριξη στον νέο κανονιστικό πλαίσιο που έχει στόχο την προστασία των αγροτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλη την τροφική αλυσίδα. Η θέση του ΕΛΚ είναι ότι η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να "παρέχει στους γεωργούς και στα κράτη μέλη, όπου είναι απαραίτητο, ένα νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών". Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πιο αποτελεσματικών "δικτύων προστασίας" στους αγρότες κατά τη διαπραγμάτευση των συμβολαίων τους με τους μεταποιητές και τους εμπόρους/λιανοπωλητές. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, ώστε οι γεωργοί να γνωρίζουν εάν λαμβάνουν την αναλογούσα τιμή για τα προϊόντα τους.

4.Περιβαλλοντικά Μέτρα - "Πρασίνισμα":Πολλέςαριστερές ομάδες θεωρούν ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα στην ΚΓΠ χρειάζονται μια συνολική αναθεώρηση. Επίσης οι ομάδες αυτές θεωρούν ότι τα σημερινά μέτρα που ισχύουν και που σχεδιάστηκαν κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, θεωρούνται σχετικά ανεπαρκή για θέματα όπως η μείωση του άνθρακα, η διαχείριση των υδάτων και η ποιότητα του εδάφους λόγω της πολυπλοκότητας του χαρακτήρα τους. Η θέση του ΕΛΚ είναι ότι "παρόλα αυτά δεν πρέπει να καταργηθεί η πληρωμή του "πρασινίσματος" για τους αγρότες, καθώς δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα εναλλακτικά εργαλεία πράσινης πολιτικής". Ωστόσο, το ΕΛΚ είναι υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών του πρασινίσματος, προκειμένου να ενθαρρυνθούν όλοι οι αγρότες να "συμμετάσχουν σε μια πιο βιώσιμη γεωργία".

5.Νέο ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων: Με τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ να βρίσκεται υπό πίεση, η Ε.Επιτροπή σταθμίζει συγκεκριμένες επιλογές όπως η εισαγωγή ασφαλιστικών προγραμμάτων κατά το πρότυπο των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επιπλέον κόστος στους ήδη δοκιμαζόμενους αγρότες. Υπό αυτό το πρίσμα, το ΕΛΚ προώθησε την πρόταση της δημιουργίας ενός νέου ταμείου της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, το οποίο θα ήταν πιο προσιτό και πιο ευέλικτο από την τρέχουσα έκδοση του. Ένα τέτοιο ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων "πρέπει να τοποθετηθεί εκτός της υπάρχουσας φιλοσοφίας επί του προϋπολογισμού σε ετήσια βάση, αλλά θα πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά των κονδυλίων από το ένα έτος στο άλλο".

6.Απλούστευση ελέγχων και των γραφειοκρατικών διαδικασιών (στα στάδια πριν τον έλεγχο): Το ΕΛΚ στην βάση της πολυπλοκότητας της ΚΓΠ και - όπως και οι περισσότερες άλλες ομάδες εξάλλου - τάσσεται υπέρ της «μείωσης του αριθμού των ελέγχων από τα κράτη μέλη, και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο "κατά την εφαρμογή των κανονισμών της ΚΓΠ.

7.Εμπόριο και εταιρείες φυτοπροστασίας: Το ΕΛΚ σημειώνει ότι στις αγορές τροφίμων στα Κράτη Μέλη κυριαρχεί μικρός αριθμός εμπόρων που ελέγχουν μεταξύ 43% και 92% της αγοράς. Ιδιαίτερα το ΕΛΚ υπογραμμίζει την ανησυχία του στην "αυξανόμενη συγκέντρωση" στον τομέα των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, των φυτικών ποικιλιών και των σπόρων προς σπορά που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού.

Σημαντικές τροπολογίες για την προστασία των εμβληματικών ελληνικών ποτών, κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

MK 01

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά την κατάθεση σειράς σημαντικών τροπολογιών στο σχέδιο Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αλκοολούχα ποτά έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Το σχέδιο Κανονισμού επηρεάζει αρνητικά και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ελληνική ποτοποιία και στα ελληνικά εμβληματικά προϊόντα της, το τσίπουρα, την τσικουδιά, το ούζο και τη μαστίχα Χίου.

Δυστυχώς μία ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση το Μάρτιο χάνοντας τις προθεσμίες –γνωστές εδώ και καιρό- απέστειλε εκπρόθεσμα τις προτάσεις της για την τροποποίηση του Κανονισμού με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις και αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους στον αμπελοοινικό τομέα και τις τοπικές οικονομίες

Μία ολιγωρούσα και βραδυπορούσα κυβέρνηση που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ελληνική ποτοποιία. Στο φάσμα του οικονομικού μαρασμού τους Έλληνες μικροπαραγωγούς. Έκθετα, τα εμβληματικά ελληνικά ποτά, το τσίπουρο, την τσικουδιά, το ούζο και τη μαστίχα Χίου.

Με τις συνολικά 34 τροπολογίες οι αλλαγές που προτείνονται επικεντρώνονται:

- Στη διαγραφή αλλά και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην εμφιάλωση εκτός της Περιοχής Γεωγραφικής Ένδειξης.

Οι συγκεκριμένες αυτές διατάξεις πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν γιατί καθιστούν τα προϊόντα μας έκθετα σε κίνδυνο νοθείας, αντιγραφής ή υποβάθμισης και προκαλούν κίνδυνο μεταφοράς σημαντικής προστιθέμενης αξίας εκτός της χώρας μας.

- Στη διαγραφή των άρθρων που δίνουν την δυνατότητα επέμβασης της Επιτροπής με εξουσιοδοτικές πράξεις σε κρίσιμα σημεία του Κανονισμού όπως στις κατηγορίες των Αλκοολούχων ποτών (τροποποίηση , ένταξη νέων, κλπ) και στις Γεωγραφικές Ενδείξεις (επισημάνσεις, τρόπος ορισμού Περιοχής Παραγωγής, αποκλίσεις κλπ)

- Στη διαγραφή των άρθρων που επιτρέπουν στην Επιτροπή με πρωτοβουλία της να διαγράφει υπάρχουσες καταχωρημένες Γεωγραφικές Ενδείξεις.»

«Απαραίτητη η ανάγκη προστασίας των Ελλήνων καταναλωτών και των ελληνικών αυγοπαραγωγικών μονάδων από το διατροφικό σκάνδαλο των μολυσμένων αυγών», ερωτήσεις του Μανώλη Κεφαλογιάννη και του Γιώργου Στύλιου

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ο Γιώργος Στύλιος βουλευτής Άρτας και αναπληρωτής Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος με ερωτήσεις που κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναδεικνύουν το διατροφικό σκάνδαλο με τα μολυσμένα με το εντομοκτόνο Fipronil αυγά που απασχολεί ήδη από τον περασμένο Ιούλιο αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και φαίνεται να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Με τις ερωτήσεις τους παράλληλα τονίζουν την ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας τόσο των Ελλήνων καταναλωτών όσο και της ελληνικής αυγοπαραγωγού πτηνοτροφίας και σημειώνουν την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης όλων των απαραίτητων μηχανισμών ελέγχου.
Είναι ενδεικτική η κατάσταση στη γειτονική Βουλγαρία όπου κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν παρτίδες αυγών, ενώ ήδη έχουν αποσυρθεί από την αγορά, 25 τόνοι παγωτού και 9 τόνοι μαγιονέζας. Και η πρόσφατη δήλωση του αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ "...εμείς εισάγουμε αυγά από χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Βουλγαρία..." δημιουργεί εύλογη ανησυχία στους Έλληνες καταναλωτές.
Ενώ η σιωπή διαρκείας για το θέμα από πλευράς υπουργείου και ΕΦΕΤ, εγείρει ερωτηματικά.

Αναλυτικά η ερώτηση του Μανώλης Κεφαλογιάννη:
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε περίπου 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε 10 χώρες εκτός Ευρώπης, ελήφθησαν φορτία τροφίμων επιμολυσμένα με το εντομοκτόνο Fipronil.
Επιπροσθέτως η Ουκρανία έχει εμποδίσει τις εισαγωγές αυγών από το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία, ενώ το Ομάν σταμάτησε να εισάγει όλα τα αυγά της ΕΕ. Άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία, έχουν ήδη εμποδίσει τις εξαγωγές από ορισμένες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ.

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή αυγών ή προϊόντων από τις χώρες στις οποίες διαπιστώθηκε το σκάνδαλο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα
Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να υποστηρίξει κράτη μέλη, όπως η χώρα μου η Ελλάδα, ώστε να εντοπίζουν και να αποσύρουν από την αγορά όλα τα προϊόντα που είναι επιμολυσμένα με τον εντομοκτόνο Fipronil;
2. Τι προκάλεσε την ενεργοποίηση της επίσημης ειδοποίησης μέσω του συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) τόσο αργά, δηλαδή επτά μήνες μετά την πρώτη διαπίστωση αυτής της απαγορευμένης ουσίας σε ένα κράτος μέλος;
3. Πώς μπορεί να βελτιώσει το εν λόγω σύστημα ειδοποίησης ώστε να εξασφαλισθεί η ταχύτερη ενημέρωση των κρατών μελών σε περίπτωση κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων και έτσι να αποτραπούν ανάλογοι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον στο μέλλον ?

Αναλυτικά η ερώτηση του Γιώργου Στύλιου:
ΕΡΩΤΗΣΗ του Βουλευτή Άρτας Γιώργου Στύλιου
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Επιβάλλεται η λήψη μέτρων και η εφαρμογή συντονισμένων ενεργειών για την προστασία του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής παραγωγής αυγών.

Κύριε Υπουργέ,
Το σκάνδαλο με τα μολυσμένα με το εντομοκτόνο Fipronil αυγά που απασχόλησε ήδη από τον περασμένο Ιούλιο αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πλέον γνωστό ότι το Fipronil είναι εντομοκτόνο του οποίου η χρήση απαγορεύεται σε ζώα που βρίσκονται στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς η κατανάλωση των μολυσμένων αυγών ή/και προϊόντων τους ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του ανθρώπου. Αρχικοί σχετικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο από τις ευρωπαϊκές αρχές έδειξαν ότι μολυσμένα με Fipronil αυγά βρέθηκαν σε 15 χώρες στην Ευρώπη καθώς και στο Χονγκ-Κονγκ.
Σε μια νέα εξέλιξη στο σκάνδαλο, χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μολυσμένα αυγά έχουν βρεθεί σε 20 συνολικά χώρες εντός της ΕΕ.. Είναι ενδεικτική η κατάσταση στη γειτονική Βουλγαρία όπου κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν παρτίδες αυγών, ενώ ήδη έχουν αποσυρθεί από την αγορά, 25 τόνοι παγωτού και 9 τόνοι μαγιονέζας. Η πρόσφατη δήλωση του αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ "...εμείς εισάγουμε αυγά από χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Βουλγαρία..." δημιουργεί εύλογη ανησυχία ενώ η «σιγή ιχθύος» για το θέμα από πλευράς ΕΦΕΤ, εγείρει ερωτηματικά.
Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή αυγών ή προϊόντων από τις χώρες στις οποίες διαπιστώθηκε το σκάνδαλο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ σύμφωνα με χθεσινή παραδοχή της Διευθύντριας σε θέματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει καταγραφή για παρτίδα αυγών σε υγρή μορφή που έχει εισαχθεί πρόσφατα στη χώρα μας.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε κύριε Υπουργέ:
1. Ποια ήταν η στάση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης στο όλο θέμα που προέκυψε;
2. Έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή και ποιοι είναι αυτοί;
3. Υπήρξαν καταγεγραμμένες εισαγωγές αυγών και προϊόντων τους στην Ελλάδα από χώρες που βρέθηκαν μολυσμένα αυγά;
4. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις που μπορεί να δώσει το ΥΠΑΑΤ στους Έλληνες καταναλωτές ότι δεν υπάρχουν μολυσμένα αυγά ή προϊόντα αυγών που να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά;
5. Πως σκοπεύει το ΥΠΑΑΤ να προστατεύσει την ελληνική αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία;
6. Γιατί έχει καθυστερήσει η ΚΥΑ σχετικά με την υποχρεωτική διαδικτυακή σύνδεση του κλάδου των αυγοπαραγωγών στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ; Πότε τελικά θα εκδοθεί και από πότε θα τεθεί σε ισχύ;

m kefalogiannis-g stylios

Σελίδα 6 από 116