Πρόταση Νόμου για την ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή των Δημοσίων Έργων και για τον Έλεγχο των σχετικών Δημοσίων Δαπανών

kefalogiannis-manolis-660 13

"…Η απώλεια των τεράστιων αυτών κονδυλίων και η διοχέτευσή τους ως αντάλλαγμα της διαφθοράς είναι έγκλημα εις βάρος των μελλοντικών γενεών της Ελλάδας, που δεν θα βρουν

Περισσότερα...

Πρόταση Νόμου για τον έλεγχο των εκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών

kefalogiannis 09 540 355

"Τα χρήματα είναι το μητρικό γάλα της πολιτικής. Σήμερα, όμως, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ και στην Άπω Ανατολή -χωρίς να έχει περιοριστεί καθόλου η σημασία των χρημάτων

Περισσότερα...

Πρόταση Νόμου για την ρύθμιση του τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

kefalogiannis-manolis-660 13

"Δώστε μου τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του κόσμου και εκατό ανθρώπους ικανούς στην προπαγάνδα. Σε δύο μήνες θα μπορούσα να κάνω την Ελβετία κομμουνιστική και τους

Περισσότερα...

Σελίδα 173 από 174