Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο»

fotomkweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ 2021-2027 που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου.

«Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια ουσιαστικά είναι παντελώς απούσα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγάλη πολιτική οικογένεια που ανήκει η Νέα Δημοκρατία φανερώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τον Πρωτογενή Τομέα. Διαβουλεύεται, συμμετέχει και συνδιαμορφώνει με ουσιαστικές προτάσεις τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 για τη στήριξη του Ευρωπαίου και του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου.

Σειρά ειδικών μέτρων και στρατηγικών για την ενίσχυση του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου περιλαμβάνονται στις θέσεις και προτάσεις του ΕΛΚ για τα στρατηγικά σχέδια της Νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Η πρόταση μου, μεταξύ άλλων, για ενσωμάτωση ειδικής ενίσχυσης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας έγινε αποδεκτή από το ΕΛΚ.

Τα μέτρα και οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από το ΕΛΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Ιδιαίτερα, τώρα που ο Πρωτογενής Τομέας έχει πληγεί σοβαρά από την φορολογική και ασφαλιστική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Πολιτικές υπερφορολόγησης που αποτελούν αποκλειστική επιλογή της σημερινής κυβέρνησης όπως επανειλημμένως έχει απαντήσει σε ερωτήσεις μου ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιέρ Μοσκοβισί.

Τα θεσμικά μέτρα που προτείνονται στην νέα ΚΑΠ από το ΕΛΚ, θα αφορούν:

α) Διατήρηση τουλάχιστον των τρεχόντων ποσοστών συγχρηματοδότησης καθώς και αύξησή τους σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ στους νέους γεωργούς ή στην ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και στο σύστημα παροχής συμβουλών

β) Ειδική ενίσχυση για τις γυναίκες αγρότισσες, στοιχείο που θα συμβάλει σημαντικά στην αναγκαία ηλικιακή ανανέωση του κλάδου.

γ) Τη θέσπιση μιας ειδικής περιβαλλοντικής πληρωμής στο πλαίσιο των Οικολογικών Προγραμμάτων τα λεγόμενα Eco-Schemes, ως αναγνώριση του ρόλου που παίζουν ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας και ειδικότερα η εκτατική στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην διατήρηση του φυσικού τοπίου, στην απασχόληση στις ορεινές και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κοκ.

δ) Τη συμπερίληψη της αιγοπροβατοτροφίας με κατάλληλες προσαρμογές ως ισότιμος τομεακός τύπος παρεμβάσεων όπως πχ ο αμπελοοινικός τομέας, τα οπωροκηπευτικά, η μελισσοκομία, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της τρέχουσας χαμηλής παραγωγικότητας μέσα τόσο από εθνικά προγράμματα στήριξης όσο και από επιχειρησιακά προγράμματα.

ε) Τη διατήρηση της εξισωτικής αποζημίωσης, ενός βασικού εργαλείου διατήρησης της εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας, στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, απελευθερώνοντας έτσι πόρους για αναπτυξιακά μέτρα

στ) Αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην αιγοπροβατροφία μέσα από την διατήρηση των τρεχουσών επιπέδων των συνδεδεμένων ενισχύσεων δηλαδή 13% + 2% (για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) αντί 10% + 2% που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η απραξία της κυβέρνησης βάζει σε κίνδυνο την εξισωτική αποζημίωση». Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Μανώλη Κεφαλογιάννη.

fotomkeppweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση που κατέθεσε στις 2 Οκτωβρίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε να ενημερωθεί αν έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση προς έγκριση το σχέδιο για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα.

Ένα μείζον θέμα που αφορά στον αποκλεισμό χιλιάδων αγροτών σε εκατοντάδες χωριά σε ολόκληρη την Ελλάδα οι οποίοι έως σήμερα λάμβαναν την εξισωτική αποζημίωση και τώρα μένουν εκτός του νέου συστήματος οριοθέτησης για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια.

Η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν επιβεβαιώνει την εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης που αφού μετά από 2 χρόνια πλήρους απραξίας έφερε μετά από προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Αύγουστο έφερε στις 13 Σεπτεμβρίου το θέμα σε διαβούλευση.

Χωρίς μελέτη των κριτηρίων για την ευελιξία που διαθέτουμε και χωρίς εξάντληση του βαθμού ευελιξίας για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Μία απόφαση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου στη χώρα μας.

Ως αποτέλεσμα των μη ενεργειών της σημερινής κυβέρνησης είναι η χώρα μας να βρίσκεται στις τελευταίες χώρες για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία αξιολόγησης και το σημαντικότερο να τίθεται σε αμφιβολία όχι μόνο η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης από το 2019 και μετά αλλά και η μορφή και με ποια κριτήρια θα σχεδιαστεί η «βελτιωμένη» νέα οριοθέτηση.

Αναλυτικά η απάντηση της Επιτροπής:

EL

P-005011/2018

Απάντηση του κ. Hogan

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(31.10.2018)

1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές με σκοπό να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση και η βελτίωση της μεθόδου οριοθέτησης περιοχών με φυσικούς περιορισμούς στην Ελλάδα. Τον Μάιο του 2016, η ελληνική διαχειριστική αρχή υπέβαλε σχέδιο για την προτεινόμενη νέα οριοθέτηση, καθώς και επεξήγηση της εφαρμοσμένης μεθοδολογίας και, μετά από αρκετές ανταλλαγές απόψεων, η αξιολόγηση της οριοθέτησης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης εξακολουθεί να εκκρεμεί. Τον Αύγουστο του 2018, η Επιτροπή υπενθύμισε επισήμως στις ελληνικές αρχές ότι όλα τα αναγκαία μέτρα πρέπει να ληφθούν πριν από το τέλος του 2018.

2. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013[1] προβλέπει ότι η οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς θα τεθεί σε ισχύ το 2019, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των ενισχύσεων βάσει της νέας οριοθέτησης για το εν λόγω έτος. Όλα τα κράτη μέλη που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις πληρωμές γι' αυτές τις περιοχές έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους για τη νέα οριοθέτηση.

Νέες οριοθετήσεις περιοχών με φυσικούς περιορισμούς έχουν εγκριθεί για 26 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ): της Κροατίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, 8 περιφερειακών ΠΑΑ στη Γερμανία, 9 περιφερειακών ΠΑΑ στην Ισπανία, της ηπειρωτικής Φινλανδίας, της γαλλικής Μαγιότ, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας. Επιπλέον, 9 προγράμματα (1 περιφερειακό ΠΑΑ στο Βέλγιο, 3 περιφερειακά ΠΑΑ στη Γερμανία, 4 περιφερειακά ΠΑΑ στην Ισπανία, καθώς και της Πολωνίας) βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επίσημης έγκρισης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης για 36 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

[1] ΕΕ L 347 της 20.12.2018.

Το Σύνταγμα δεν αστειεύεται.. Άρθρο του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη

fotomkweb

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ...

Άρθρο του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη

Η αριστερή «λογική» της εργαλειοποίησης των πάντων με μόνο προφανή σκοπό την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας και την απρόσκοπτη διατήρηση της εξουσίας πάση δυνάμει παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Δύο και πλέον χρόνια μετά τη φιέστα στο προαύλιο της Βουλής όπου ο σημερινός πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει την έναρξη της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης και είχε υποβάλλει και κάποιες προτάσεις αυτές τις μέρες το ξαναθυμήθηκε.

Όχι γιατί τον ενδιαφέρει σοβαρά η Αναθεώρηση. Ούτε και το 2016 τον ενδιέφερε. Αλλά γιατί τη θεωρεί και αυτή ένα επικοινωνιακό τρικ, ένα λαγό που βγάζει από το καπέλο.

Για να ξεχαστούν, ο καυγάς Κοτζιά-Καμένου εν μέσω υπουργικού συμβουλίου. Οι σοβαρές ή μη καταγγελίες που ακούστηκαν ένθεν κακείθεν. Η επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών που χαρίζει εθνότητα, ταυτότητα και γλώσσα στους Σκοπιανούς. Το τέλος των μνημονίων που έμειναν σαν τις βάσεις της δεκαετίας του ΄80. Τη μη έξοδο στις αγορές που θα χόρευαν όταν θα τους βαρούσαμε το ζουρνά και τα νταούλια και τόσα άλλα.

Για αυτό χρησιμοποιεί τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Γι' αυτό άλλωστε οι προτάσεις του είναι από χλιαρές έως ανούσιες.

Δεν μας είπε κάτι για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, για την ενίσχυση και τη θεσμική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών.. Για ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου. Για ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για την ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών. Για τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό των πολιτικών κομμάτων και τις εγγυήσεις διαφάνειας στα οικονομικά τους.

Δεν είπε δυστυχώς τίποτα γιατί δεν έχει να πει κάτι. Όλα βορά στο βωμό του τακτικισμού και της επικοινωνίας.

Απλώς, υπενθυμίζω στο σημερινό πρωθυπουργό ότι με το Σύνταγμα της χώρας δεν παίζουμε. Δεν είναι εργαλείο επικοινωνιακής τακτικής. Για να το ανασύρουμε όποτε έχουμε πρόβλημα. Ένα κακό Σύνταγμα θα μας κυνηγάει για πολλά χρόνια μέχρι να έχουμε τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Γιατί και σωστά ο νομοθέτης προβλέπει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένο τρόπο για να γίνουν οι όποιες αλλαγές στο Σύνταγμα. Δυστυχώς, ο νομοθέτης του Συντάγματος του 1975 δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα ερχόταν στην εξουσία μία κυβέρνηση λαϊκισμού και αυταπάτης.

Όλοι, επίσης, θυμόμαστε το σημερινό πρωθυπουργό ως αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το 2014 να μας κουνάει το δάκτυλο από βήματος Βουλής λέγοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να εκκινήσει μετά από εκλογές που θα αποκαταστήσουν την αντιστοιχία της Εθνικής Αντιπροσωπείας με τη λαϊκή βούληση...

Έχω αναφερθεί πολλές φορές ότι σε περιόδους κρίσεων γράφουν Ιστορία οι πολιτικοί που κάνουν τομές. Οι πολιτικοί που αλλάζουν τις δομές. Όχι οι πολιτικοί που αρκούνται σε διαχείριση. Ως τέτοιους έχει σίγουρα καταγράψει η Νεότερη Ιστορία μας τους Ιωάννης Καποδίστριας, Χαρίλαο Τρικούπη, Ελευθέριο Βενιζέλο και Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η πολιτική αλλαγή που έρχεται πρέπει να σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα για τη χώρα. Τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Να σημάνει μία γενική συστράτευση κατά του Λαικισμού. Της πιο επικίνδυνης μορφής ολοκληρωτισμού της εποχής μας.

Η Παράταξή μας και ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 θεμελιώσαμε την 3η Ελληνική Δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία και το τεράστιο εθνικό κόστος που προκάλεσε με την κατοχή της μισής σχεδόν Κύπρου.

Και όλοι εμείς, η Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παραμένουμε πάντα στην πρωτοπορία. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις γενναίες τομές. Τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Να αφήσουμε πίσω αγκυλώσεις και παθογένειες του χθες. Που μας πλήγωσαν.

Είναι η ώρα για μία Θεσμική Κοινοβουλευτική Επανάσταση.

Που θα ενισχύσει Θεσμούς και Διαφάνεια.

Που θα οδηγήσει την Πατρίδα μας στο Μέλλον με ασφάλεια.

Είναι η ώρα για τη Μετάβαση από την 3η στην 4η Ελληνική Δημοκρατία.

Σελίδα 3 από 149