Εντατικοποίηση των ελέγχων μέσω της ενεργοποίησης του Συστήματος “TRACES” για τις παράνομες ελληνοποιήσεις

MK 01

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή τις αθρόες ελληνοποιήσεις προϊόντων που πλήττουν την ελληνική παραγωγή και τους Έλληνες κτηνοτρόφους και εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την εντατικοποίηση των ελέγχων των εισαγωγών με την ενεργοποίηση του Συστήματος Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης στις Συναλλαγές "TRACES".

Αναλυτικά η ερώτηση:

Το Σύστημα Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης στις Συναλλαγές - TRACES, βελτιώνει τον έλεγχο και δίνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές και την κυκλοφορία εντός της ΕΕ ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και προϊόντων μη ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για τη διατροφή ζώων. Παράλληλα, δίνει επαρκείς πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται προβλήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μου εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και κρέατος που εισάγονται στην Ελλάδα. Γίνεται λόγος για αθρόες εισαγωγές από το εξωτερικό και για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αφού τα προϊόντα αυτά πωλούνται στην εγχώρια αγορά σαν ελληνικά.

1.Θεωρεί η Επιτροπή ότι το σύστημα TRACES είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αύξηση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων στη χώρα μου;

2. Θεωρεί ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των καταναλωτών στην ΕΕ;

Σε δύο εβδομάδες τελειώνει για την Ελλάδα η δυνατότητα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της Κω, ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη

mk FOTO web

 

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή ζητά να πληροφορηθεί αν η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαικό Ταμείο Αλληλεγγύης για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε ο σεισμό στη Κω στις 21 Ιουλίου καθώς σε δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία των 12 εβδομάδων.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Στις 21 Ιουλίου του 2017, ο φονικός και ισχυρός σεισμός στην Κω προκάλεσε σοβαρότατες καταστροφές σε υποδομές και κτίρια του νησιού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορθώς θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των πληγεισών περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών και την άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών όπως οι σεισμοί.

Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι η υποβολή αιτήματος από την κυβέρνηση της χώρας της πληγείσας περιοχής εντός διαστήματος 12 εβδομάδων από το συμβάν της καταστροφής. Μία προθεσμία που λήγει στις 13 Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος της Κω έχει εδώ και ημέρες αποστείλει προς την ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένη λίστα με το κόστος των άμεσων ζημιών που έχουν προκληθεί στο νησί και περιμένει την ενεργοποίησή της.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Έχει έλθει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης; Εάν ναι, πότε τέθηκε αυτό το αίτημα;

- Έχει υποβάλλει η ελληνική κυβέρνηση αίτημα τροποποίησης των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες προτεραιότητες όπως η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της πληγείσας περιοχής αλλά και σε περαιτέρω επενδύσεις πρόληψης σεισμικών κινδύνων;»

Μανώλης Κεφαλογιάννης: Ίδια αντιμετώπιση με άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταστροφή στο Σαρωνικό

mk FOTO web

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαική Επιτροπή ζητάει από την Ευρωπαική Ένωση να λάβει αντίστοιχα μέτρα για την Ελλάδα με αυτά που πήρε σε ανάλογες περιπτώσεις για άλλα κράτη μέλη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στις ακτές της Αττικής από την πετρελαιοκηλίδα λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, στο δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ» σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου έξω από την Σαλαμίνα.

Από την διαρροή πετρελαίου που προκλήθηκε από τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου η Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σοβαρή οικολογική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή.

Σε παρόμοια ατυχήματα του παρελθόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χορηγήσει ειδικές έκτακτες ενισχύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το Συμβούλιο είχε υιοθετήσει στις 20 Δεκεμβρίου 2002 κανονισμό (2372/2002) με τον οποίο θεσπίζονται ειδικά μέτρα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η ρύπανση από το πετρελαιοφόρο "Prestige" στην Ισπανία για την αποζημίωση της ισπανικής αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ - EUSF έχει χρηματοδοτήσει ως ειδικό τύπο μέτρου έκτακτης ανάγκης τον καθαρισμό μολυσμένων φυσικών ζωνών

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής έχουν ήδη αξιοποιηθεί με αναπροσανατολισμό των σχετικών κονδυλίων σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Σκοπεύει να λάβει αντίστοιχα μέτρα για την Ελλάδα όπως στο παρελθόν έχει πράξει σε άλλα ΚΜ, για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις επιπτώσεις από την διαρροή πετρελαίου όσον αφορά το περιβάλλον και την οικονομία στις πληγείσες περιοχές;»

Σελίδα 4 από 116