Οι αναίτιες καθυστερήσεις δύο ετών στην ενεργοποίηση μέτρων του ΠΑΑ πλήττουν τους παραγωγούς σιτηρών. Ερώτηση Μ.Κεφαλογιάννη στην ΕΕ

mk FOTO web

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη μεγάλη ξηρασία που πλήττει τους σιτοπαραγωγούς σε όλη τη Ν. Ευρώπη και την μη ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα μπορούσαν να στηρίξουν τους παραγωγούς κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Φέτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα (10 Μαϊου 2017) στοιχεία της Επιτροπής, η πρωτοφανής ξηρασία που συνεχίζεται, πλήττει σε μεγάλο βαθμό τα σιτηρά σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία αλλά και την χώρα μου την Ελλάδα. Η εδαφική υγρασία σε πολλές από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία του Joint Research Centre-JRC είναι κάτω του 30%.

Οι επιπτώσεις είναι ανεπανόρθωτες για τον σημαντικό τομέα των σιτηρών. Η Ελλάδα βασίζεται στον γεωργικό τομέα τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής απόψεως. Εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βρίσκεται η χώρα μου τα τελευταία χρόνια, είναι δύσκολη η στήριξη του ευαίσθητου τομέα της γεωργίας μέσα από την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της γεωργίας καθώς και χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας - de minimis.

Επιπλέον αναφορικά με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η χώρα μου δεν έχει ενεργοποιήσει τα σχετικά μέτρα 5 και 17, που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 36-39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, λόγω μη σύνταξης των απαιτούμενων αναλογιστικών μελετών.

Η επιβίωση των αγροτών είναι κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα. Ενδεχόμενη μη στήριξή τους θα επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη περίοδο που διέρχεται η χώρα μου και τη σημασία που έχει η στήριξή των αγροτών εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκαλεί η ανομβρία, ερωτάται η Επιτροπή:

-Πώς προτίθεται να στηρίξει τους Έλληνες σιτοπαραγωγούς ώστε να ανταπεξέλθουν από τις ζημιές της ξηρασίας;»

-Σε ποια μέτρα και ενέργειες θα προβεί για να στηρίξει τον τομέα των σιτηρών;

-Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τέτοια συνεχώς αυξανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, απόρροια των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, στην μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020;

Απάντηση στον Μανώλη Κεφαλογιάννη από τον Επίτροπο του Γεωργίας Φιλ Χόγκαν για το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και την στήριξη των νέων αγροτών

foto MK

Τι απάντησε ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν στον Μανώλη Κεφαλογιάννη για το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και την στήριξη των νέων αγροτών.

«Ο Πρωτογενής Τομέας μπορεί να προσφέρει λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας»

«Η Κοινή Γεωργική Πολιτική πυλώνας ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και στήριξης των νέων αγροτών».

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν έθεσε τα παρακάτω ζητήματα προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο.

«Στην χώρα μου την Ελλάδα, οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές αρνητικές προκλήσεις.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων επτά ετών έχει πλήξει κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στην Ελλάδα και έχει επηρεάσει αρνητικά τη δημογραφική εξέλιξη της χώρας.

Έχει δημιουργήσει περιορισμό των θέσεων εργασίας και έχει ανεβάσει πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης τα ποσοστά ανεργίας.

Δεδομένης, λοιπόν, της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, αλλά και του σχεδιασμού της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020, πώς θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει και να βοηθήσει αποτελεσματικότερα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές;»

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν συμφώνησε με την τοποθέτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη και δεσμεύτηκε ότι στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ αλλά και της μελλοντικής ΚΓΠ, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες και να ληφθούν περισσότερες δράσεις ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην παροχή βασικών υπηρεσιών, στα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, στην πρόσβαση στη γνώση και στις συμβουλές που δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των γεωργικών επιχειρήσεων.

Ερώτηση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί

MK 01

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με ερώτηση του προς την Ευρωπαική Επιτροπή ζητά να πληροφορηθεί αν η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί τέθηκε από ελληνικής πλευράς στις διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης και αν η μη κατάργησή του αποτελεί επιλογή της πλευράς των δανειστών μας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Σε ερώτηση που είχα υποβάλλει το 2016 ζητούσα να πληροφορηθώ αν και κατά πόσον η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδος. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί τόνισε ότι το συγκεκριμένο ειδικό μέτρο που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση αποτελούσε αποκλειστικά επιλογή της και απόφασή της να επιβληθεί.

Από τότε όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης δηλώνουν με κάθε ευκαιρία την άμεση πρόθεσή της κυβέρνησης να καταργήσει αυτόν τον αντιαναπτυξιακό φόρο που πλήττει τον οινοποιητικό τομέα ένα δυναμικό, εξωστρεφή και αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Η κατάργηση αυτή, όμως, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που εισήχθη στην Ελληνική Βουλή με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Κατά πόσον η συνεχιζόμενη επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί αποτελεί επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

- Στις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης ετέθη το θέμα για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί από την ελληνική κυβέρνηση;»

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 1 από 82