Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Η ελληνική κυβέρνηση αδιαφορεί για την εισβολή αλλόχθονων ειδών ψαριού όπως οι λαγοκέφαλοι.»

fotomkeppweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έχει ήδη από τις 15 Φεβρουαρίου με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή έχει θέσει το θέμα με την εισβολή αλλόχθονων ειδών ψαριών στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα και ειδικά στις περιοχές της Κρήτης.
Η ανάπτυξη πληθυσμών τέτοιων εισβολέων έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και για την υγεία των κατοίκων.
Με την απάντησή της η Ευρωπαική Επιτροπή δηλώνει ρητά ότι η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα αδιαφορεί και δεν έχει υποβάλλει καμία πρόταση για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Αν και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων υπέρ της προστασίας και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να προληφθεί περαιτέρω εισβολή και να δοθεί βοήθεια στους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό δράσεων μετριασμού και την αποκατάσταση των πληθυσμών των αυτοχθόνων μεσογειακών ειδών.

Ερώτηση 15 Φεβρουαρίου 2019
Θέμα: Κίνδυνος για την αλιεία από την εισβολή αλλόχθονων ειδών ψαριών στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, και ειδικά σε περιοχές της Κρήτης

Η ανάπτυξη πληθυσμών χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις στην Ελλάδα, ενώ, ως γνωστόν, η παρουσία αυτών των ειδών εν γένει στη Μεσόγειο αποτελεί προϊόν της λεσσεψιανής μετανάστευσης.
Είδη όπως ο λαγοκέφαλος, το λεοντόψαρο, προσφάτως το Plotosus lineatus, κ.α, μετατρέπονται σε κυρίαρχα είδη σε περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου και προκαλούν ραγδαία μείωση άλλων πληθυσμών ψαριών και μαλακίων, φαινόμενο που έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και του οποίου οι οικολογικές επιπτώσεις παραμένουν ασαφείς.
Παράλληλα, πολλά από αυτά τα είδη, σε περίπτωση βρώσης, προκαλούν έως και θανατηφόρες δηλητηριάσεις.
Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας προβλέπονται διατάξεις για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ αλιέων και επιστημόνων, ενώ προβλέπεται και στήριξη της διατήρησης των ιθαγενών ειδών ψαριών, που επηρεάζονται αρνητικά από τα μη αυτόχθονα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1)

Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τα προβλεπόμενα κονδύλια για την αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης των αλλόχθονων ειδών;
2)

Έχει υποβάλει η Ελλάδα πρόταση σε σχετικά προγράμματα για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών;
3)

Σκοπεύει, στα πλαίσια της πολιτικής γειτνίασης, να θέσει το ζήτημα στις αιγυπτιακές αρχές με στόχο την επεξεργασία πιθανών λύσεων και τον περιορισμό του φαινομένου της λεσσεψιανής μετανάστευσης;

Απάντηση:
28 Μαρτίου 2019

E-000877/2019(ASW)
Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000877/2019

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων υπέρ της προστασίας και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να προληφθεί περαιτέρω εισβολή και να δοθεί βοήθεια στους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό δράσεων μετριασμού και την αποκατάσταση των πληθυσμών των αυτοχθόνων μεσογειακών ειδών. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος κάθε κράτους μέλους. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει καμία πρόταση όσον αφορά το ΕΤΘΑ για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Η Επιτροπή έχει εγείρει το ζήτημα της λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου, βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, και στο πλαίσιο της ad hoc ομάδας εργασίας για τη βιοποικιλότητα που έχει συσταθεί βάσει της Σύμβασης περιφερειακών θαλασσών για τη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προσφέρει δυνατότητες παροχής συνδρομής στην Αίγυπτο για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες στα τοπικά μεσογειακά οικοσυστήματα ως αποτέλεσμα της λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), με τη στήριξη της ΕΕ, έχει λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα μη αυτόχθονα είδη, καθώς και στη δημιουργία μιας στρατηγικής προσαρμογής για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ειδών στην αλιεία. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται επί του παρόντος ένα κοινό(1) πιλοτικό έργο μεταξύ της ΓΕΑΜ και του μεσογειακού σχεδίου δράσης του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, σχετικά με τα μη αυτόχθονα είδη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εν προκειμένω, η ΓΕΑΜ έχει ήδη καταρτίσει ένα υποπεριφερειακό πιλοτικό σχέδιο παρακολούθησης για τα μη αυτόχθονα είδη και εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αξιολογεί ανά διαστήματα την κατάσταση των στοχευόμενων μη αυτοχθόνων ειδών σε σχέση με την αλιεία.

Παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη στον Αντόνιο Ταγιάνι για την αποκατάσταση της Ιστορικής αλήθειας για τους Τσάμηδες

kefalogiannis tajani

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με παρέμβαση του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητά να καταδικασθεί απερίφραστα και να μην επιτρέπει στο μέλλον, η διεξαγωγή σε χώρους του Ε.Κ, ανιστόρητων εκδηλώσεων με αδιαφανείς στόχους, όπως η εκδήλωση, με οικοδεσπότη τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Csaba Sogor, «με αφορμή» την υποτιθέμενη 75η επέτειο από τον δήθεν διωγμό και την δήθεν «γενοκτονία» των Τσάμηδων.

Στην παρέμβαση του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια.

Επισημαίνει, επίσης, ότι τέτοιας μορφής εκδηλώσεις με αλυτρωτικές βλέψεις που προσπαθούν να ξαναγράψουν ανορθόγραφα την Ιστορία δεν μπορούν να φιλοξενούνται στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κορυφαίου Θεσμού Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

 

Μανώλης Κεφαλογιάννης: Για τη Γενοκτονία του Ποντιακού και του Θρακιώτικου Ελληνισμού, έχουμε δώσει μάχη στο Ε.Κ για μια ολόκληρη πενταετία

fotomkweb

Για τη Γενοκτονία του Ποντιακού και του Θρακιώτικου Ελληνισμού, έχουμε δώσει μάχη στο Ε.Κ για μια ολόκληρη πενταετία.

Αντί άλλης απαντήσεως στις ανυπόστατες αναφορές, του κόμματος των Ευρωπαίων Λαϊκιστών και Ευρωσκεπτικιστών και στους ντόπιους εκφραστές των άκρων (αυτή τη φορά της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα), παραπέμπουμε :

1. Στην πρόταση του Μανώλη Κεφαλογιάννη στο ΕΛΚ, για την Ευρωπαϊκή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

2. Στην σημερινή ανακοίνωση, αποκατάστασης της αλήθειας, του Γιώργου Παρχαρίδη ιστορικού προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας:

«Νιώθω την υποχρέωση για αποκατάσταση της αλήθειας να αναφερθώ στην απόρριψη από το Ευρωκοινοβούλιο της πρότασης για αναγνώριση της ήδη βέβαια αναγνωρισθείσης Γενοκτονίας !!! Των Ελλήνων του Πόντου από το Ευρωκοινοβούλιο το 2006 μετά από ενέργειες της Παμποντιακής Ομοσπονδίας της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος της την εποχή εκείνη. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τα πατριωτικά και φιλοποντιακα αισθήματα του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά αλλά πρέπει να παραδεχθεί ότι ήταν λάθος να μπει ξανά το θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας .

Το αποτέλεσμα δυστυχώς έπληξε τους προτείνοντες και αυτό καθ' εαυτό το θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου .Και επειδή πολλοί .φίλοι μας που δεν ήξεραν ότι η Γενοκτονία έχει αναγνωρισθεί παλαιότερα επετέθησαν άδικα κατά των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.

Και πρέπει για την Ιστορια να αναφέρω ότι το 2006 ψήφισαν την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το Ευρωκοινοβούλιο όλοι οι βουλευτές της NΔ ,του ΠΑΣΟΚ , του ΚΚΕ ενώ έλειψαν από την συζήτηση ο Γ. Καρατζαφέρης και ο κ Δ. Παπαδημούλης. Αυτά για την αλήθεια και μόνον την αλήθεια».

3. Στην τοποθέτηση της συνάδελφου ευρωβουλευτή Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία εκφράζοντας τη επίσημη θέση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην χθεσινή Ολομέλεια στο Ε.Κ, υπερψήφισε την πρόταση για συζήτηση του θέματος της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Τα άκρα και οι λαϊκιστές από όπου και αν προέρχονται ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους. Πιστεύουν ότι : «Το ψέμα κάνει το γύρο του κόσμου πριν η αλήθεια προλάβει να δέσει τα κορδόνια της».

Η Αλήθεια όμως πάντα στο τέλος είναι ο νικητής!

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 6 από 134