Απάντηση της ΕΕ στην ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη για το πολύ σοβαρό θέμα της καταστροφής του αλιευτικού αποθέματος από ψάρια-«δολοφόνους»

foto MK

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης μετά από συνάντηση που είχε με την Παγκρήτια Επιτροπή Αγροτικών Συλλόγων όπου του είχε τεθεί και το πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς με την καταστροφή του αλιευτικού αποθέματος από ψάρια-«δολοφόνους» που έχουν μεταφερθεί από τον Ινδικό Ωκεανό στη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και από την ελληνική Πολιτεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την απάντηση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων υπέρ της προστασίας και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων ούτως ώστε να προληφθεί περαιτέρω εισβολή και να δοθεί βοήθεια στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος κάθε κράτους-μέλους.

Μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλλει καμία πρόταση όσον αφορά το ΕΤΘΑ για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδώ.

Αναλυτικά η απάντηση:

EL
E-000877/2019
Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(28.3.2019)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων υπέρ της προστασίας και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να προληφθεί περαιτέρω εισβολή και να δοθεί βοήθεια στους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό δράσεων μετριασμού και την αποκατάσταση των πληθυσμών των αυτοχθόνων μεσογειακών ειδών. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος κάθε κράτους μέλους. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει καμία πρόταση όσον αφορά το ΕΤΘΑ για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Η Επιτροπή έχει εγείρει το ζήτημα της λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου, βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, και στο πλαίσιο της ad hoc ομάδας εργασίας για τη βιοποικιλότητα που έχει συσταθεί βάσει της Σύμβασης περιφερειακών θαλασσών για τη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προσφέρει δυνατότητες παροχής συνδρομής στην Αίγυπτο για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες στα τοπικά μεσογειακά οικοσυστήματα ως αποτέλεσμα της λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), με τη στήριξη της ΕΕ, έχει λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα μη αυτόχθονα είδη , καθώς και στη δημιουργία μιας στρατηγικής προσαρμογής για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ειδών στην αλιεία. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται επί του παρόντος ένα κοινόπιλοτικό έργο μεταξύ της ΓΕΑΜ και του μεσογειακού σχεδίου δράσης του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, σχετικά με τα μη αυτόχθονα είδη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εν προκειμένω, η ΓΕΑΜ έχει ήδη καταρτίσει ένα υποπεριφερειακό πιλοτικό σχέδιο παρακολούθησης για τα μη αυτόχθονα είδη και εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αξιολογεί ανά διαστήματα την κατάσταση των στοχευόμενων μη αυτοχθόνων ειδών σε σχέση με την αλιεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία στο ΕΚ που μειώνει 50% τις κοινοτικές επιδοτήσεις των Ελλήνων Αγροτών. Με παρέμβαση του Μανώλη Κεφαλογιάννη στο ΕΛΚ η τροπολογία αυτή καταψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή

fotomk 3

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Αριστερά (GUE) η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς την παραμικρή αντίδραση από πλευράς της κυβερνητικής παράταξης, κατέθεσε προς ψήφιση μία καταστρεπτική τροπολογία για τους Έλληνες αγρότες στην Επιτροπή Γεωργίας που συζητούσε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027.

Τι ζητούσε με αυτή την τροπολογία;

«Με την τροπολογία αυτή το κόμμα της ευρωπαϊκής αριστεράς ζητά η κατανομή των κοινωνικών ενισχύσεων μεταξύ των Κρατών Μελών να γίνεται με πλήρη σύγκλιση, μέχρι το 2027».

Τι θα σήμαινε αυτό τους Έλληνες αγρότες αν ψηφιζόταν;

Ότι οι Έλληνες αγρότες που σήμερα λαμβάνουν επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 50 ευρώ ανά στρέμμα και οι Εσθονοί που λαμβάνουν 11 ευρώ ανά στρέμμα, θα παίρνουν και οι δύο πλέον το ίδιο ποσό δηλαδή 25 ευρώ ανά στρέμμα.

Θα είχαν δηλαδή οι Έλληνες αγρότες μία απώλεια του εισοδήματός τους από κοινοτικές ενισχύσεις της τάξεως του 50%(!!!)

Μία μείωση εισοδήματος που δεν θα τους οδηγούσε απλά στην απόγνωση αλλά πολύ φοβάμαι στον αφανισμό.
Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω, τους συναδέλφους μου στο ΕΛΚ, για την αδικία αυτή σε βάρος των Έλληνων αγρότων. Πράγματι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απέτρεψε την ψήφιση στην Επιτροπή Γεωργίας συντασσόμενο σύσσωμο κατά της τροπολογίας-καταστροφής των Ελλήνων αγροτών που έφερε προς ψήφιση η πολιτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ε.Κ.

Παρέμβαση του Μανώλη Κεφαλογιάννη και στο ΕΛΚ για τις απαράδεκτες τροπολογίες της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ (GUE), ζητά με τροπολογία μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων των Ελλήνων αγροτών κατά 50%

fotomk 3

 

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για να λάβει μέρος στην αυριανή πολύ κρίσιμη συνεδρίαση για τα στρατηγικά σχέδια της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 της Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλές οι αναφορές για «fake news» αλλά αύριο ψηφίζονται στην Επιτροπή Γεωργίας οι τροπολογίες για τα στρατηγικά σχέδια της Νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Και σε αυτές τις τροπολογίες στο επίσημο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυστυχώς συνεχίζουν να περιλαμβάνονται οι δύο καταστροφικές τροπολογίες (σελ. 234 του επισυναπτόμενου εγγράφου) για τους Έλληνες αγρότες που τόσος λόγος έχει γίνει.

Δύο τροπολογίες που εισάγονται προς ψήφιση από την ευρωπαϊκή ομάδα (GUE) που μετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες εγκρίθηκαν από τη συγκεκριμένη ομάδα στο σύνολό της. Άρα και με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Δύο τροπολογίες που εναρμονίζονται πλήρως με τις θέσεις των χωρών του Visegrad για πλήρη εναρμόνιση (εξωτερική σύγκλιση) των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Ειδικότερα:

1. Η πρώτη τροπολογία θα επιφέρει μείωση των ελληνικών αγροτικών επιδοτήσεων κατά 50% περίπου, δεδομένου ότι η χώρα µας απολαµβάνει τη μεγαλύτερη ενίσχυση ανά στρέμμα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Δηλαδή ο Έλληνας αγρότης που λαμβάνει σήμερα 50 ευρώ ανά στρέμμα κατά μέσο όρο, θα δει να εξισώνονται οι απολαβές του στα 25 ευρώ που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος.

Η επίμαχη συμβιβαστική τροπολογία CA7, για το άρθρο 79,

«2.a (νέο) η κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου».

2. Με τη δεύτερη τροπολογία προτείνεται όλοι οι παραγωγοί ανεξαρτήτου καλλιέργειας να λαμβάνουν την ίδια επιδότηση μέχρι το 2026 πχ ο ελαιοκαλλιεργητής ή ο ροδακινοπαραγωγός να έχει την ίδια αξία δικαιώματος με αυτόν που καλλιεργεί σιτάρι.

Η συμβιβαστική τροπολογία CA3, για το άρθρο 20, σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα:

«5.α.(νέο) Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για το τελευταίο έτος της αίτησης για την περίοδο προγραμματισμού, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία 100% της μέσης προβλεπόμενης μοναδιαίας τιμής της βασικής ενίσχυσης, το έτος 2026 όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.»

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 7 από 134