Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Καταδίκη της Τουρκίας για την παραβίαση του Κράτους Δικαίου, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις παραβιάσεις της ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας»

fotomk 3

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έκανε παρέμβαση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση για την κατάσταση στην Τουρκία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Αναλυτικά η παρέμβαση:

«Με το σημερινό ψήφισμα καταδικάζουμε μία ακόμη αντιδημοκρατική ενέργεια της τουρκικής ηγεσίας.

Η αντικατάσταση των τριών δημοκρατικά εκλεγμένων δημάρχων δεν παραβιάζει τη βούληση των ψηφοφόρων των τριών πόλεων. Το δικαίωμα του «εκλέγειν».

Παραβιάζει ανοικτά τη Δημοκρατία.

Από μία χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλλά δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις Αρχές και τις Αξίες της Ευρώπης.

Η Τουρκία, ιδίως μετά το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 ρέπει προς ένα ιδιότυπο αυταρχικό καθεστώς.

Που δεν συνάδει με τη Δημοκρατία και τις δημοκρατικές ευαισθησίες που διέπουν όλη την Ευρώπη.

Η Τουρκία δεν σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας. Όπως δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της. Το Διεθνές Δίκαιο.

Το έχουμε πει πολλές φορές και προσωπικά το έχω επαναλάβει με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας την περασμένη πενταετία.

Οι πόρτες της Ευρώπης για την Τουρκία είναι ανοικτές. Επιθυμούμε μία δημοκρατική Τουρκία στην Ευρώπη. Η ευθύνη, όμως της ένταξης βαρύνει αποκλειστικά την τουρκική πολιτική ηγεσία.

Δεν επιθυμούμε τη συμπεριφορά μίας κυβέρνησης μιας χώρας που εκβιάζει και απειλεί την Ευρώπη.

Που δείχνει ότι δεν την σέβεται.»​

Η καταστροφική τροπολογία της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθετείται στη νέα ΚΑΠ. Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας στον Μανώλη Κεφαλογιάννη

fotomkweb

 

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου η GUE/NGL η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς εκ των τότε ευρωβουλευτών του να αντιδράσει, είχε προτείνει μία καταστροφική τροπολογία για τους Έλληνες αγρότες που προέβλεπε την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή, µια κοινή στρεµµατική ενίσχυση σε όλες τις χώρες - µέλη της Ε.Ε.

Με συντονισμένες ενέργειες και παρέμβασή μου στο ΕΛΚ η συγκεκριμένη καταστροφική τροπολογία δεν πέρασε με τις ψήφους των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν γινόταν δεκτή θα σήμαινε μείωση κατά 50% περίπου των ελληνικών επιδοτήσεων.

Σε πρόσφατη ερώτησή μου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν ζητούσα να πληροφορηθώ αν η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων καθώς σε περίπτωση εφαρμογής πλήρους εξωτερικής σύγκλισης μεγάλος αριθμός μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα θα καταστεί μη βιώσιμος και η γεωργική δραστηριότητα θα εγκαταλειφθεί με σοβαρότατες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Η χώρα μας έχει σημαντικές διαφορές στη διάρθρωση της γεωργίας της συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα ότι το 80,7% των άμεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 50 εκταρίων, η μέση στήριξη ανά εκμετάλλευση είναι μόλις 3.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 49% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα είναι δυσμενέστερη.

Σύμφωνα με την απάντηση του Φιλ Χόγκαν η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 δεν προβλέπει τη χρήση άλλων παραμέτρων για τον υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων και το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χώρα μας θα υποστεί μικρή μόνο μείωση μικρότερη από το 4%.

Κάτι που ασφαλώς σημαίνει ότι οι καταστροφικές πολιτικές της πλήρους εξισωτικής σύγκλισης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης δηλαδή μία κοινή στρεμματική ενίσχυση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελούν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.»

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν:

EL E-002481/2019 Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.9.2019)

Για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν, τον Φεβρουάριο του 2013, επί σταδιακής σύγκλισης του μέσου επιπέδου άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο μεταξύ των κρατών μελών.

Όσον αφορά το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή, με ανακοίνωση της 2ας Μαΐου 2018, πρότεινε τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας σταδιακής σύγκλισης του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών με βάση τα μέσα επίπεδα ανά γεωργικό εκτάριο. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα κράτη μέλη των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις είναι μικρότερες του 90 % του μέσου επιπέδου της ΕΕ των 27 ανά εκτάριο, το χάσμα μεταξύ του μέσου επιπέδου τους και του 90 % του μέσου επιπέδου της ΕΕ θα καλυφθεί κατά 50 % σε διάστημα 6 ετών. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση αυτής της ανοδικής σύγκλισης διαφέρει σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ. Σύμφωνα με την πρόταση για την περίοδο 2021-2027, όλα τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της σύγκλισης ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογες επιδράσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση, το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για την Ελλάδα θα υποστεί μικρή μόνο μείωση, μικρότερη του 4 %.

Η πρόταση δεν προβλέπει τη χρήση άλλων παραμέτρων, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, για τον υπολογισμό.

Η πρόταση για το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Προκαλεί και πάλι η Τουρκία με τη «Γαλάζια Πατρίδα». Ερώτηση Μανώλη Κεφαλογιάννη στην ΕΕ

fotomkeppweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή τη δημοσίευση φωτογραφιών όπου εμφανίζεται ο Τούρκος πρόεδρος μπροστά από ένα χάρτη στον οποίο η Τουρκία κατέχει το μισό Αιγαίο κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Οι προκλητικές και επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται αμείωτες και διαρκώς κλιμακούμενες. Ήδη η τουρκική πλευρά στέλνει και τέταρτο πλοίο ερευνών στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ενώ οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της Ελλάδος συνεχίζονται καθημερινά. Πρόσφατα η τουρκική πλευρά είχε εμφανίσει χάρτες με τους οποίους για να ενώσει την τουρκική ΑΟΖ με την αντίστοιχη της Αιγύπτου και της Λιβύης εξαφάνιζε την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο και την Κρήτη.

Ενώ πριν λίγες μέρες ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε μπροστά από χάρτη που το μισό Αιγαίο παρουσιάζεται σαν μέρος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των προκλητικών και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας. Μία ακόμη ενέργεια της Τουρκίας που απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα μίας γειτονικής χώρας της Ελλάδος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο.

Οι θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο μέχρι και τα ανατολικά της Κρήτης περιλαμβάνονται στο χάρτη αυτό σαν τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα».

Οι συνεχείς προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας δεν καθιστούν απλώς την Τουρκία ως μία χώρα που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες αλλά την καθιστούν ως μία χώρα «ταραξία», αποσταθεροποιητικό παράγοντα σε μία ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας –μίας υπό ένταξη χώρας- που εμφανίζει σειρά χαρτών που είτε εξαφανίζουν νησιά της Ελλάδος και την Κυπριακή Δημοκρατία είτε εμφανίζουν το μισό Αιγαίο να ανήκει στην Τουρκία;»

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 8 από 139