Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Οι κτηνοτρόφοι μας χάνουν αναίτια την εξισωτική αποζημίωση από τις μεθόδους που εφαρμόζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης»

fotomkweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης μετά τις καταγγελίες των κτηνοτρόφων της περιοχής της Θεσσαλίας για τη μέθοδο που ακολούθησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, μία μέθοδος που δεν λαμβάνει υπόψη τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αποκλείει αναίτια πολλούς κτηνοτρόφους μας από την εξισωτική αποζημίωση κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε σημαντικό αριθμό αγροτών και κτηνοτρόφων η διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με καταγγελίες των κτηνοτρόφων της περιοχής της Θεσσαλίας με τη μέθοδο της οριοθέτησης που υιοθετήθηκε από το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα πολύ μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων αποστερείται πλήρως της εξισωτικής αποζημίωσης, ενός πολύ σημαντικού βοηθήματος του περιορισμένου εισοδήματός τους.

Στη διαδικασία οριοθέτησης που υιοθετήθηκε, στον κύριο περιορισμό για την ξηρασία δεν λαμβάνονται υπόψη ως γεωργικές εκτάσεις οι μόνιμοι βοσκότοποι αν και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μονίμων βοσκοτόπων και μονίμων λειμώνων ή μονίμων καλλιεργειών.

Επιπροσθέτως, δεν ελήφθη υπόψη το κριτήριο για την ξηρασία όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1305/2013.

Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ενώ στο κριτήριο της ξηρασίας το ελληνικό Υπουργείο όρισε ως τοπική διοικητική μονάδα τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, στην οικονομική δραστηριότητα χρησιμοποιεί τους Νομούς αν και γνωρίζει τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν ακόμη και μέσα στον ίδιο Νομό με αποτέλεσμα περιοχές εντός κάποιου νομού που πληρούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού να τίθενται εκτός.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Είναι σε γνώση της τα παραπάνω;

-Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε κτηνοτρόφοι που δικαιούνται με τα κριτήρια των Ευρωπαϊκών Κανονισμών να μπορούν να λάβουν την εξισωτική αποζημίωση;

-Είναι στις προθέσεις της να ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για τη διαδικασία οριοθέτησης σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης: «Να αξιοποιηθούν κοινοτικά κονδύλια για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτη στο Ηράκλειο.»

fotomkeppweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και την ανάγκη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών μέσω και της αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο επιτελεί σημαντικότατο εκπαιδευτικό έργο και έχει ερευνητικό ρόλο από την ίδρυσή του το 1973 έως σήμερα. Σε αρκετές διεθνείς αξιολογήσεις καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και είναι μεταξύ των 200 καλύτερων στην Ευρώπη.

Η επιστημονική καταξίωση φαίνεται από τους χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν κάθε χρόνο σε αυτό. Τις προηγούμενες ημέρες ωστόσο δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε υποδομές και απείλησε ζωές φοιτητών και προσωπικού χωρίς ευτυχώς θύματα. Από την φωτιά καταστράφηκε ένα μέρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου ενώ και οι φοιτητικές εστίες του Ιδρύματος που φιλοξενούν φοιτητές έχουν υποστεί ζημιές.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Ποιες δυνατότητες και ποια κονδύλια της Ε.Ε. μπορούν να αξιοποιήσουν οι Πρυτανικές Αρχές και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για την αποκατάσταση των ζημιών;»

Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Η ανυπαρξία της κυβέρνησης στερεί πολύτιμους κοινοτικούς πόρους από την Ελλάδα για την πρόληψη των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των δασών»

mk FOTO web

Την ώρα που η Ελλάδα ακόμη θρηνεί την τραγική απώλεια 99 συνανθρώπων μας στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι δύο μήνες μετά η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα αξιοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια που υπάρχουν στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη για την πρόληψη των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των δασών ύψους 226 εκ. ευρώ. Κονδύλια που παραμένουν αναξιοποίητα την τελευταία τετραετία. Σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Δυστυχώς η Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι βίωσε στην Ανατολική Αττική τη μεγαλύτερη καταστροφή λόγω δασικών πυρκαγιών με τραγικές απώλειες 99 συνανθρώπων μας.

Στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης τα κοινοτικά κονδύλια που προβλέπονται για «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» μέσω του Μέτρου 8, με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ ύψους 226.265.500 εκ ευρώ, παραμένουν αναξιοποίητα.

Η απορρόφηση του συγκεκριμένου μέτρου είναι σχεδόν μηδενική, αφού δεν έχει βγει καμία νέα προκήρυξη, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε μόλις 8.270.308 εκ ευρώ και αφορούν μόνο ανειλημμένες υποχρεώσεις του παρελθόντος.

Δεδομένου ότι:

-Το μέτρο προβλέπει μεταξύ άλλων χρηματοδότηση για την πρόληψη των πυρκαγιών και για την αποκατάσταση δασών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές.

-Η αξιοποίηση τέτοιων κονδυλίων θα χρησιμεύσουν στην αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος και στην πρόληψη στο μέλλον από αντίστοιχους κινδύνους είναι επιβεβλημένη.»

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Σκοπεύει να εξακριβώσει τα αίτια των καθυστερήσεων αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων του Μέτρου 8, στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης;

- Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για να εξασφαλίσει την επιτάχυνση της υλοποίησης των δαπανών για το Μέτρο 8 του Ελληνικού ΠΑΑ;

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 9 από 124