Απάντηση στην παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη στο Ευρωκοινοβούλιο για την υδρόλυση από τα χημικά όπλα της Συρίας

MK

 

Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον(2) προβλέπει τη μείωση των επιπτώσεων στα θαλάσσια ύδατα, ώστε να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) ξεκαθαρίζει  ο Αντιπροέδρος κ. Ashton εξ ονόματος της Επιτροπής σε παρέμβαση του επικεφαλής της ομάδας Ευρωβουλευτών της ΝΔ κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη για την υδρόλυση από τα χημικά όπλα της Συρίας.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Η διαδικασία εξουδετέρωσης των συριακών πρόδρομων ενώσεων χημικών ουσιών με υδρόλυση επί του πλοίου MV Cape Ray εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΟΑΧΟ[1], αφού είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να αποτραπούν οι βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και ότι έχουν καταρτιστεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συμμετείχαν στη διαβούλευση κατά τη φάση σχεδιασμού και εξακολουθούν να παρακολουθούν τη διαδικασία, η οποία επιτηρείται από τον ΟΑΧΟ.

Η Επιτροπή γνωρίζει επίσης ότι η κοινή αποστολή ΟΑΧΟ-ΟΗΕ  διοργάνωσε, στις 16 Ιανουαρίου 2014 στη Χάγη, διάσκεψη με περιβαλλοντικές ΜΚΟ, όπου και εξήγησε ότι η απομάκρυνση και καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας θα διεξαχθεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς.

Η  διαδικασία δεν περιλαμβάνει και δεν έχει περιλάβει την απόρριψη κανενός από τα υλικά στη θάλασσα. Απλώς διεξάγεται πάνω σε πλοίο. Στις 24 Ιουλίου 2014, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΧΟ  δήλωσε στο Εκτελεστικό  Συμβούλιο ότι άρχισε η υδρόλυση, με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη ασφάλεια και το περιβάλλον, και ότι  μέχρι τώρα, έχει ήδη εξουδετερωθεί το ένα τρίτο των χημικών ουσιών χωρίς κανένα  πρόβλημα.

 Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον[2] προβλέπει τη μείωση των επιπτώσεων στα θαλάσσια ύδατα, ώστε να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)[3]. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων τους βάσει της ΟΠΘΣ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τους  πιθανούς κινδύνους ρύπανσης των υδάτων τους από χημικές  ουσίες.

 [1]  Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων

 [2]  ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1386/2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», ΕΕ L 354 της 28.12.2013

 [3]  ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), ΕΕ L 164 της 25.6.2008.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ζητούν αύξηση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο

elk

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ζητούν αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους και για την πολιτιστική κληρονομιά στην Κύπρο.

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές της ΝΔ συνυπέγραψαν τροπολογία της Κυπριακής αντιπροσωπείας του ΔΗΣΥ επί του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2015, με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ, σε 2 εκ. Ευρώ, για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο.

H τροπολογία που συνυπέγραψαν ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ κος Μ. Κεφαλογιάννης, η κα Σπυράκη, η κα Ε. Βόζεμπεργκ, ο κος Γ. Κύρτσοο και ο κος Θ. Ζαγοράκης, θα επιταχύνει τις εργασίες της Επιτροπής για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοούμενων της Κύπρου.

Συνάντηση του Μ. Κεφαλογιάννη με τον Επίτροπο Γεωργίας Τσιόλος

20140904 με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας Τσιόρος

Συνάντηση του Μ. Κεφαλογιάννη με τον Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ, Ν. Τσιόλος, για την στήριξη των Ελλήνων αγροτών.
Δέσμευση της Κομισιόν για περαιτέρω στήριξη των αγροτικών προϊόντων που πλήττονται από την κρίση στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.

 

Ο Επικεφαλής της Κ.Ο. της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κος Μανώλης Κεφαλογιάννης, συναντήθηκε με τον Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης της ΕΕ, Ντάτσιαν Τσιόλος, με αντικείμενο τα έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κος Κεφαλογιάννης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του συνολικού προβλεπόμενου ποσού οικονομικής στήριξης των Ευρωπαίων παραγωγών, και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών αποζημιώσεων προς τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι είναι και αυτοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα διάθεσης της παραγωγής τους, καθώς η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών προς την Ρωσία. Ο κος Κεφαλογιάννης επεσήμανε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει και το προβλεπόμενο ποσό που προτίθεται να διαθέσει στους Έλληνες παραγωγούς για ενέργειες προώθησης, για τον υπολογισμό του οποίου η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της το ποσοστό εξαγωγών της κάθε χώρας προς την Ρωσία.

Ο κος Κεφαλογιάννης ζήτησε από τον Επίτροπο Τσιόλος, η στήριξη για τους μεμονωμένους παραγωγούς να ανέρχεται επίσης στο 100% και να επεκταθούν οι προορισμοί απόσυρσης, και συμπλήρωσε ότι η Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει στους παραγωγούς που δεν ανήκουν σε Οργανώσεις Παραγωγών να έχουν τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με ένα σχήμα ισοδύναμου χαρακτήρα αναγνωρισμένου από το κράτος, το οποίο και θα διαχειριστεί τις αποσύρσεις τους.

Τέλος, ο κος Κεφαλογιάννης τόνισε ότι καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάληψη δράσεων εξωστρέφειας από την Κομισιόν με στόχο την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η επίσπευση συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με τρίτες χώρες και η μείωση των εισαγωγικών δασμών για κοινοτικά προϊόντα σε τρίτες χώρες είναι απαραίτητες ενέργειες για την διοχέτευση ευρωπαϊκών και ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ δεσμεύθηκε να αναδείξει την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των Ελλήνων παραγωγών που πλήττονται από την κρίση στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από μέρους του, ο Επίτροπος Τσιόλος υπογράμμισε ότι η Επιτροπή:
α) θα αυξήσει τα κονδύλια για την προβολή και την προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες από 30 σε 60 εκ. ευρώ.
β) θα λάβει μέτρα για την αύξηση των απευθείας αποζημιώσεων στους μεμονωμένους παραγωγούς.
γ) τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους με σκοπό να καλυφθεί το σύνολο των ζημιών των αγροτών.

 

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 131 από 139