Παρεμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τον ENISA

MK 01

•"ENISA". Απούσα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απο την συζήτηση στο Ε.Κ για τον "ENISA".
• Ορατό ο κίνδυνος της απώλειας του "ENISA" από την ΕΛΛΑΔΑ μετά το 2020, όπως προέκυψε απο την συζήτηση στην Επιτροπή Προυπολογισμού του Ε.Κ.
• Πρώτο βήμα η μετεγκατάσταση του "ENISA" (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) από το Ηράκλειο στην Αθήνα.
• Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με δήλωση του επισημαίνει τον ορατό κίνδυνο της μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών "ENISA" από το Ηράκλειο στην Αθήνα αλλά και την απώλεια της έδρας του Οργανισμού για τη χώρα μας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Τα φαινόμενο της συνεχιζόμενης κυβερνητικής απραξίας και κυβερνητικής αδράνειας έκαναν σήμερα την εμφάνισή τους στη συζήτηση της Επιτροπής Προυπολογισμών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου όπου έγινε εκτενής αναφορά για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών "ENISA" από το Ηράκλειο στην Αθήνα.

Με επανειλημμένες παρεμβάσεις μου τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τον Μάρτιο του 2010 έως και τον Φεβρουάριο του 2016, είχα επισημάνει τον κίνδυνο απομάκρυνσης του Οργανισμού από το Ηράκλειο, λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των απαιτούμενων δεσμεύσεων εκ μέρους των εθνικών και τοπικών αρχών.

Με την τελευταία μου ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9/2/2016) είχα επισημάνει, όμως, το γεγονός ότι πλέον έστω και με καθυστέρηση, στο Ηράκλειο έχει κατασκευαστεί ένα υπερσύγχρονο κτήριο 4.500 τμ, κόστους 7 εκ ευρώ, για την λειτουργία του ENISA, όπως επίσης ότι έχει ολοκληρωθεί και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Αντίθετα, για τη λειτουργία του Οργανισμού στην Αθήνα, η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να δαπανά μηνιαίως υψηλό ενοίκιο σε ιδιώτη.

Η κυβέρνηση οφείλει, ακόμα και τώρα, την ύστατη στιγμή να ενημερώσει τις ευρωπαϊκές αρχές ότι είναι προς όφελος όλων η έδρα του ENISA να παραμείνει στο Ηράκλειο, αφού πλέον πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες.

Γιατί δυστυχώς, η κυβερνητική απραξία διαρκείας μπορεί να οδηγήσει σε οριστική απομάκρυνση του ENISA από τη χώρα μας.»

Συνάντηση Μανώλη Κεφαλογιάννη με το προεδρείο του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» στο οποίο ανήκει και ο Δήμος Χερσονήσου

MK 01

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε με το προεδρείο του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» στο οποίο ανήκει και ο Δήμος Χερσονήσου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Έλληνα ευρωβουλευτή από τους κ.κ. Καπεντζώνη και Αντωνόπουλο για τη δημιουργία του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» τις πρωτοβουλίες και τους στόχους του.

Κύριο μέλημα του Δικτύου που ήδη συμμετέχουν 27 Δήμοι από την Ελλάδα και 4 Δήμοι από την Κύπρο με φυσικές ή τεχνητές λίμνες είναι η ανάδειξη της ανάγκης συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δήμων.

Απώτερος στόχος είναι η προστασία των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ήπια τουριστική ανάπτυξη και η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

Όλες αυτές οι δράσεις θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των δημοτών και θα αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στους Δήμους που απαρτίζουν το Δίκτυο.

Ο πρόεδρος του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» δήμαρχος Δωρίδος κος Καπεντζώνης ζήτησε τη συνεργασία και τη βοήθεια του Μανώλη Κεφαλογιάννη στα πλαίσια της απόκτησης γνώσεων σχετικά με την ισχύουσα ευρωπαική νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη διαχείριση υδάτινων πόρων καθώς και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαικής Ένωσης για την υλοποίηση των στόχων του Δικτύου.

Από την πλευρά του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη δράση του Δικτύου και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εκπλήρωση των στόχων του Όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να προετοιμάσει το έδαφος για σειρά επαφών του Δικτύου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες.

Ερώτηση για την παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών "ENISA" στο Ηράκλειο κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

foto MK

Ερώτηση για την παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών "ENISA" στο Ηράκλειο κατέθεσε ο επικεφαλής της Κ.Ο. των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Η καθυστέρηση των ελληνικών αρχών στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει σχετικά με την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών "ENISA" στο Ηράκλειο έχουν οδηγήσει σήμερα σε ένα μη λειτουργικό σύστημα διοίκησης καθώς το διοικητικό κέντρο του οργανισμού εδρεύει στο Ηράκλειο και το επιχειρησιακό στην Αθήνα. Το τελευταίο διάστημα ακούγεται ολοένα και περισσότερο ότι διάφορα συμφέροντα θέλουν να οδηγήσουν στην τελική απομάκρυνση του ENISA από την Ελλάδα και την μετεγκατάστασή του ή συγχώνευσή του με άλλο οργανισμό σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Με δεδομένο ότι το αντικείμενο του οργανισμού, δηλαδή η ασφάλεια δικτύου και πληροφοριών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία οι υποψίες αυτές γίνονται πιο ανησυχητικές. Ωστόσο πολλές από τις διαπιστωμένες δυσλειτουργίες με βάση τις οποίες πάρθηκε η απόφαση για σπάσιμο του οργανισμού σήμερα έχουν βελτιωθεί.
Η Ελλάδα έχει δαπανήσει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ για την δημιουργία υπερσύγχρονων γραφείων 4500 τμ στο Ηράκλειο που σήμερα στεγάζουν περίπου 10 υπαλλήλους καθώς επίσης έχει ολοκληρωθεί και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.
Με δεδομένο ότι:
-οι υλικοτεχνικές υποδομές έχουν βελτιωθεί αισθητά μετά από δαπάνη ενός σημαντικού ποσού από το Ελληνικό κράτος
-στο Ηράκλειο εδρεύει το Ινστιτούτο Τεχνολογία και Έρευνας, το οποίο είναι το 12ο ερευνητικό ίδρυμα στην Ευρώπη σε χρηματοδότηση, καθώς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης το οποίο σε αρκετές λίστες αξιολόγησης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των καλύτερων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ως το καλύτερο ελληνικό,
ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
-Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η απομάκρυνση του ENISA από το Ηράκλειο;
-Έχουν βάση οι φήμες περί οριστικής μετεγκατάστασης του οργανισμού σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα;

Σελίδα 5 από 31