Παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (3)

mk web

Λύση στο σοβαρό θέμα της επιχορήγησης δημόσιων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου από το κράτος δρομολογείται ύστερα και από την επικοινωνία που είχε σήμερα ο Μανώλης Κεφαλογιάννης με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Με νομοθετική ρύθμιση που θα συμπεριληφθεί ως τροπολογία σε επερχόμενο νομοσχέδιο, οι Οργανισμοί αυτοί θα μπορούν να χρηματοδοτούνται όχι μόνο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και από τον προϋπολογισμό τού κράτους για την κάλυψη δαπανών τους.

Άμεσα ωφελούμενος από την πρωτοβουλία αυτή θα είναι και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στον οποίο εγκεκριμένο ποσό 500.000 Ευρών δεν μπορούσε να εκταμιευθεί χωρίς την τροπολογία αυτή.

Παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους οικολογικούς κινδύνους στη Μεσόγειο από την υδρόλυση των χημικών της Συρίας

MK
 

 

Μέτρα για να αποτραπούν πιθανές επιπτώσεις από την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας με την μέθοδο της υδρόλυσης ζητά με παρέμβαση του στο Ευρωκοινοβούλιο ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Η καταστροφή 600 μετρικών τόνων χημικών όπλων και πρώτων υλών αυτών από το οπλοστάσιο της Συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης πραγματοποιείται στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου δυτικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση αρμόδιων επιστημόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η μέθοδος της υδρόλυσης των χημικών όπλων θα παραγάγει μέσω των χημικών αντιδράσεων, και μεγάλες ποσότητες άλλων τοξικών ουσιών αλλά και νέα υγρά απόβλητα, μεταξύ άλλων.

Η είσοδος αυτών των ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα με καταστροφικές συνέπειες για πολλά χρόνια. Επιπλέον, η κατανάλωση αλιευμάτων και η επαφή των ανθρώπων με τη θάλασσα της Μεσόγειου  θέτει σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες εκατομμύρια κατοίκων και τουριστών.

Η Μεσόγειος είναι από τις πιο περιβαλλοντικά επιβαρυμένες  θάλασσες της Υδρογείου, αφού από το 1997 έως το 2007 δέχτηκε 321,000 τόνους πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, βάσει ερευνών Ινστιτούτων Θαλάσσιων Ερευνών, η Μεσόγειος είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη, που επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές και δέχεται υψηλό ρυπαντικό φορτίο, καθιστώντας τα νερά της ακόμα πιο βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία.

Τούτων δοθέντων και εν όψει της διακήρυξης Brundland (1987), της Συνθήκης UNCLOS, της Οδηγίας 2004/35 ΕΚ και της Συνθήκης SOLAS, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιά είναι η θέση της για τα παραπάνω; Είναι ενήμερη για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εγκυμονεί η μέθοδος της υδρόλυσης;

2. Τι μέτρα έχει πάρει για να αποτρέψει πιθανές επιπτώσεις της μεθόδου της υδρόλυσης στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου, καθώς και την δημόσια υγεία, τον τουρισμό και την αλιεία;

Παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους οικολογικούς κινδύνους στη Μεσόγειο από την υδρόλυση των χημικών της Συρίας (2)

MK
 

 

Μέτρα για να αποτραπούν πιθανές επιπτώσεις από την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας με την μέθοδο της υδρόλυσης ζητά με παρέμβαση του στο Ευρωκοινοβούλιο ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Η καταστροφή 600 μετρικών τόνων χημικών όπλων και πρώτων υλών αυτών από το οπλοστάσιο της Συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης πραγματοποιείται στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου δυτικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση αρμόδιων επιστημόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η μέθοδος της υδρόλυσης των χημικών όπλων θα παραγάγει μέσω των χημικών αντιδράσεων, και μεγάλες ποσότητες άλλων τοξικών ουσιών αλλά και νέα υγρά απόβλητα, μεταξύ άλλων.

Η είσοδος αυτών των ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα με καταστροφικές συνέπειες για πολλά χρόνια. Επιπλέον, η κατανάλωση αλιευμάτων και η επαφή των ανθρώπων με τη θάλασσα της Μεσόγειου  θέτει σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες εκατομμύρια κατοίκων και τουριστών.

Η Μεσόγειος είναι από τις πιο περιβαλλοντικά επιβαρυμένες  θάλασσες της Υδρογείου, αφού από το 1997 έως το 2007 δέχτηκε 321,000 τόνους πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, βάσει ερευνών Ινστιτούτων Θαλάσσιων Ερευνών, η Μεσόγειος είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη, που επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές και δέχεται υψηλό ρυπαντικό φορτίο, καθιστώντας τα νερά της ακόμα πιο βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία.

Τούτων δοθέντων και εν όψει της διακήρυξης Brundland (1987), της Συνθήκης UNCLOS, της Οδηγίας 2004/35 ΕΚ και της Συνθήκης SOLAS, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιά είναι η θέση της για τα παραπάνω; Είναι ενήμερη για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εγκυμονεί η μέθοδος της υδρόλυσης;

2. Τι μέτρα έχει πάρει για να αποτρέψει πιθανές επιπτώσεις της μεθόδου της υδρόλυσης στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου, καθώς και την δημόσια υγεία, τον τουρισμό και την αλιεία;

Σελίδα 10 από 30