Επιτάχυνση επενδύσεων στην Ελλάδα

kefalogiannis-manolis-660 13

Τροχοπέδη για τις επενδύσεις στην Ελλάδα αποτελεί η σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Περισσότερα...

Τροπολογία Μανώλη Κεφαλογιάννη για τους οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων

kefalogiannis-manolis-660 13

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο της συζήτησης νόμου του υπουργείου Οικονομικών το Δεκέμβριο του 2013 δίνεται λύση στο αυξανόμενο αδιέξοδο των οφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ότι ο  ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο που αδυνατεί να πληρώσει της φόρους ή πάσης φύσεως οφειλές της το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία, θα μπορεί να πωλεί το ακίνητό του στο Δημόσιο  για την εξόφληση  πάσης φύσεως οφειλών του της αυτό, με την ίδια αξία  που το Δημόσιο υπολογίζει φόρους στα ακίνητα του οφειλέτη.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Το ακίνητο στην Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια η «ατμομηχανή» που κινούσε την οικονομία αλλά και  μεγάλη δεξαμενή πολλών εσόδων της το Κράτος. Όλα αυτά βέβαια όταν το εθνικό εισόδημα ανερχόταν. Το ακίνητο ως μοχλός ανάπτυξης έχει εκλείψει, ενώ από πηγή εσόδων για το Δημόσιο  έχει μετατραπεί σε θηλιά στραγγαλισμού για την πλειοψηφία των φορολογουμένων .

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται  ο κανόνας ότι οι οικονομικές αρχές οφείλουν να σχεδιάζουν  την επιβολή φόρων με γνώμονα την αποφυγή περιορισμού της δημιουργίας εισοδήματος από της πολίτες.  Η σημερινή ανηλεής αύξηση των φόρων στα ακίνητα, και όχι μόνο σε περίοδο όπου ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της κοινωνίας βρίσκεται σε αδιέξοδο να αυξήσει τα εισοδήματά του, οδηγεί μαθηματικά τη χώρα της σε πλήρη οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό και πτώχευση. Απαιτούνται ριζοσπαστικά μέτρα στη φορολογία και όχι να ψάχνουμε για έσοδα υποσκάπτοντας τη σταθερότητα των θεμελίων της οικονομίας.

Για την εξεύρεση λύσης στο συνεχώς αυξανόμενο αδιέξοδο των οφειλετών του Δημοσίου να ανταποκριθούν της φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις  και με δεδομένη την αδυναμία είσπραξης των συνεχώς αυξανόμενων φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και ύφεσης (οι ανείσπρακτες

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 5